دربارۀ ما | تماس    |   آرشيو صفحه اول  |  جستجو |    فيلترشکن   |    کوتاه و گويا    |    عکس و مکث   |  عکس انتخابی    ويدئوها  |   کتابخانه  |    فهرست کليهء مقالات

درباره سکولاريسم   |       سال سوم ـ  شماره 790 ـ جمعه 16 بهمن 1388 ــ  5 فوريه 2010       | English Section

مجمع عمومی 22 بهمن!

شهباز نخعی

ساختار و شیوهء ادارهء کشور و جامعه با شرکت سهامی عام همانندی دارد. درست تر این است که عبارت را وارونه کنم و بنویسم که ساختار و شیوهء ادارهء شرکت سهامی عام از کشور و جامعه الگوبرداری شده است.  شرکت سهامی عام بنگاهی است که با مشارکت شمار زیادی سهامدار برای دستیابی به هدفی بازرگانی، اقتصادی یا تولیدی سازمان می یابد... در شرکت سهامی عام، اگر هیئت مدیرهء منتخب سهامداران سوء استفاده و خیانت کند و از وظیفهء تأمین منافع صاحبان سهم منحرف شود، به شرط آن که دیر نشده و شرکت ورشکست نشده باشد، سهامداران با تشکیل اجلاس مجمع عمومی، هیئت مدیره را عزل و گروه دیگری را به جای آنان انتخاب می کنند. پنجشنبهء آینده، 80 درصد جمعیت جوان ایران که حقشان توسّط حاکمان فرتوت، ظالم و فاسد ایران پایمال شده، گرد هم می آیند تا یک صدا عزل آنان را در اجلاس مجمع عمومی 22 بهمن به دنیا اعلام کنند!   >>>

بار ديگر کنار هم خواهيم ايستاد

ويدئوی کوتاهی

در پيشباز از 22 بهمن  >>>

خان جون و فشفشه اسلامی !

کاوه روشنگر زاده

مادر بزرگی دارم که به او می گوییم خان جون.او زن کم نظیری است. واقعا یک استثناست. یک تکه کلام معروف هم دارد که می گوید شنونده باید عاقل باشد. حالا چند روزی است بند کرده که بیست و دوم بهمن من هم با شما می آیم توی خیابان. هر چه به او می گوییم خان جون! این ها یک مشت بی وجدان بی شرافت اند؛ از یک گروه بی همه چیز و بی اصل و نسب دستور می گیرند؛ پیر و جوان سرشان نمی شود؛ با بدترین سلاح ها می افتند به جان مردم؛ کتک می زنند، قمه کش اند و چماق دارند و لت و پار می کنند که یک مشت گرگ و گراز  سر کار بمانند؛ تو اگر با ما بیایی یک وقت دور از جان تان بلایی سرتان می آید و داغ تان به دل ما می نشیند به خرج اش نمی رود که نمی رود.می گوید: آفتاب عمر من لب بام است. چند روز زود یا دیر که توفیری نمی کند. رفتنی، رفتنی است. بگذارید دست کم مردم دنیا ببینند که این ها به پیرها هم رحم نمی کنند. بگذارید بدنام تر از بدنام ها بشوند. من که عمرم را کرده ام. آردم را بیخته ام و الک ام را آویخته ام. این سید علی سیاه روست که باید به فکر خودش باشد. این بدبخت ِ وامانده مغزش عیب و ایراد دارد و کار دستش داده که آخر عمری اسمش را گذاشته کنار اسم آغا محمد خان قاجار و چنگیز و هیتلر. بگذارید امثال من با سربلندی از این دنیا بروند و امثال سیدعلی توی بدنامی بمیرند. عوضش کشورمان آزاد بشود و شما جوانها یک نفسی بکشید از دست این جانورها. عمر ما که به باد رفت، دست کم شما ها خوب زندگی کنید.

باری، امروز که تلویزیون داشت باز هم فشفشه هوا کردن های رژیم را به نام فرستادن موشک به فضا پخش می کرد، خان جون نشسته بود کنار من و سرگرم سوزن زدن به تکه پارچه ای بود. حسابی به جوش آمدم وقتی تلویزیون به گونه ای مضحک داشت این خبر را پخش می کرد. ناگهان بیخودی زدم روی میز و گفتم: ...

(بقيه در آرشيو)

آیا غبارابهام فرونشست؟!

تقی روزبه

رژیم با نزدیک شدن بيست و دوم بهمن و احساس خطر، تصمیم گرفته که، بجای غرق شدن بیش از این در معاملات پشت پرده، هرچه زودتر تمامی توان خود را برای مقابله با اين خطر بکار گیرد.اکنون اشاعهء ترس و رعب افکنی، در کنار دستگیری ها و تمرکز نیرو، و ایجاد جنگ روانی و انواع اقدامات گوناگون پیشگیرانه مشغلهء اصلی رژیم را تشکیل می دهد. غافل از آنکه در شرایطی که مردم به ماهیت کثیف و جنایتکارانه حاکمیت و قدرت دگرگون کنندهء ناشی از همبستگی خود پی برده باشند، طبعاً، در مسیر مبارزه و رسیدن به هدف های به حق و انسانی خود  آمادهء پرداختن هزینه های بیشتری می شوند و اقداماتی هم چون قتل و کشتار و تجاوز و اعدام یا همان قتل عمد- و نظایر آن جز تشدید خشم وکینهء مردم و رانده شدن رژیم بسوی نقطهء بن بست و بی بازگشت حاصلی ندارد.  >>>

برگرفته ای از آخرين اعلاميهء مهدی کروبی،

همراه با دعوت به

راهپيمائی در بيست و دوم بهمن

اگر دنبال راه حل اصولی هستیم باید: بر دهان ثناگویان متملق خاک ریخت و دست و زبان و قلم خشونت گرایان بی سرمایه مهار و کنترل شود و بازار دین فروشی و انحصار طلبی طرد گردد. / تمام اصول قانون اساسی بطور کامل اجرا گردد و حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در همه انتخابات ها از مجلس خبرگان رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری رعایت شود. بدعت زشت شورای نگهبان که تمام ایرانیان از جمله چهره های شاخص و شناخته شده را به ساتور نظارت استصوابی می سپارد باید حذف گردد. میزان باید فقط رای ملت باشد نه گزینش و مهندسی آرای مردم بر اساس سلایق عده ای خاص. من مطمئن هستم مردم شریف ایران با عنایت به فضای مذهبی قطعا افراد صالح، سالم، متعهد و متخصص را بر مصدر امور خواهند نشاند. / آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی / فضای باز مطبوعات و به رسمیت شناختن نقد و نقادی و بازگرداندن آرامش به دانشگاه ها تحقق یابد / فضای امنیتی و جو پلیسی و محیط رعب و وحشت برداشته شود، در این فضا بستر وحدت و همکاری نیست... من رسما اعلام می کنم دوستان و یاران ما از مقدمات و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و سرنوشت رای شان سوال داشتند. آنان حقوقی شرعی و قانونی خود را با تاکید بر اسلام و نظام و منافع ملی آنهم با سکوت و آرامش مطالبه نمودند... آخرین کلام، لازم است مردم عزیز خصوصا قشر تحصیل کرده و طبقه جوان توجه داشته باشند که آنچه امروز به نام جنبش اعتراضی در جامعه جریان دارد یک ایدئولوژی فراگیر نیست که خط کشی های سفت و سخت داشته باشد و افراد را بر اساس آن گزینش نموده و مسئولیت رفتار تمام حاضران در آن را بپذیرند. این جنبش برای دفاع از عقیده یا مرام سیاسی و دینی خاصی نیست طبعا افراد موجود در آن دارای آرا و عقاید گوناگونی هستند که هر یک از ما می توانیم با آنها موافق یا مخالف باشیم. فصل مشترک این جنبش استیفای حق رای، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، اصلاح شیوه حکومت داری و قانون مداری و رعایت حقوق شهروندی مردم است. بدون شک بالا بردن مطالبات و انحراف از اهداف ذکر شده دست آویزی برای سرکوب خشن این حرکت می گردد. لذا من به عنوان پدری پیر به جوانان عزیز و به عنوان برادری سرد و گرم چشیده و آب از سر گذشته به پیران و میان سالان عرض می کنم طرح مباحث دیگر به جز خواسته بحق و قانونی، انحراف از مسیر است و این خواست مخالفان این جنبش و در مواردی ساخته و پرداخته آنان یا عوامل نفوذی می باشد. به امید روزی که اصحاب حکومت و ارباب قدرت عقل، عدل و انصاف را بیاری بخواهند و موجبات خشنودی اولیای اسلام و مردم ایران را در پرتو به رسمیت شناختن حقوق مردم، فراهم نمایند.

طُرقه های ناب آسمان

شعری از علیرضا طبیب زاده

برای مادران ِ فرزندان دربند >>>

سابقهء اصل تفکیک؛

مضمون اصلی لائیسیته (سکولاريسم)

كريم قصيم

اصل تفکیک دين و دولت بر چهار خواست بنیادین استوار بوده است: یکم، ضرورت جدایی حوزۀ قانون و قانونگذاری کشور ازدين و کلیسا؛ دوم، نفی دین رسمي؛ سوم، قبول آزادی انتخاب عقیده و دين/ مذهب به مثابه یکی از حقوق اولیه شهروندی؛ و چهارم، تساوی مرتبۀ عقايد و ادیان در مقابل قانون. کلیهء تعابیر حقوقی و شرح و تفصیلات بعدی ياد شده در اين مقاله نشان می دهند که، برغم کشمکش های فلسفی و جدل های بینشی در دو منتها الیه "دگماتیسم" و "آزاداندیشی"، دست آوردهای مثبت و بدرد بخور برای توده های وسیع مردم، و حصول ضوابطی مثبت مبتنی بر شأن و مرتبت انسان، در همان راستای اين اصول چهارگانه بوده اند.  >>>

(آرشيو)

مرگ حکومت اسلامی در سالروز تولدش

سيامک مهر

نبايد فراموش کنیم که دار و دستهء اصلاح طلبان و موسوی چی ها همان جناح و گروهی هستند که در دولت اصلاحات محمد خاتمی مسئولیت وزارت اطلاعات را به عهده داشتند. رژیم اسلامی در آن زمان با کشتن داریوش و پروانه فروهر، امکان رهبری ِ آلترناتیو سکولار در داخل کشور را از میان برداشت. (اگر تصویر این زوج از دست رفته را با تصویر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در کنار یکدیگر و در یک قاب قرار دهیم و تماشا کنیم، به مفهومی که نگارنده در ذهن می پرورد نزدیک تر می شویم.) این گروه، و از جمله خاتمی و موسوی و کروبی، کینهء اسلامی خود را با سکوت و بی اعتنایی به مراسم سالگردهای این زوج ایرانی و باشرف هر ساله نشان می دهند. در مقابله با سکولارها و اساساً فکر سکولاریسم، بین طالبانی ترین اسلامگرایان و صاحبان اسلام های لایت و خوش خیم و عرفانی و زاهدانه هیچ تفاوتی نیست. >>>

مبارزه برای رهائی از دوزخ، نه رسيدن به بهشت

امير سپهر

اگر مبارزه می کنيم، خوب است که بدانيم کيستيم، فرهنگ ما چيست و چگونه است، در کجا ايستاده ايم، چه امکاناتی داريم و اصولاً برای چه بايد تلاش و جانفشانی کنيم و چه به دست خواهيم آورد. تنها با آگاهی از اين ظرفيت ها و پذيرش وافعيت های موجود است که می توان با چشمانی باز مبارزه کرد و گام هايی بسوی دموکراسی برداشت و از دستاورد مبارزات خود پاسداری کرد تا باز هم دچار آن عقب گرد هميشگی تاريخی نگرديد. ورنه ترديد نداشته باشيد که دلبستن به اصل من درآوردی و مضحک گذار به دموکراسی و انتظار رسيدن به بهشت، چند سال بعد، باز هم شما را سرخورده تر از امروز، به همان جايی برگشت خواهد داد که نياکان شما نه يکصد و پنجاه سال پيش که حتا هزار سال پيش در آنجا ايستاده بودند.  >>>

تفکر دلبخواهی و مشکل تاکتيک ها

يکی از مواردی که در آن ـ همواره بنا بر مصلحت و مصلحت هائی ـ اهداف واقعی و استراتژيک يک برنامه مخفی نگاه داشته می شود و ما فقط شاهد حرکات تاکتيکی هستيم در صحنهء مبارزات سياسی پيش می آيد که موجب می شود تا هر کسی از ظن خود يار ماجرا می شود و حرکات تاکتيکی را تفسير کند. و اين ظن مادر ِ همهء مشکلات ما است؛ بخصوص آنجا که ما عنان اختيار عقل مان را به دست دلخواه های خود داده و، با انصراف از واقعيت ها، هرچه را که دلمان می خواهد بعنوان اهداف استراتژيک ِ يک سلسله کنش سياسی می پذيريم.   >>>

اقتدارگرايی و مرگ باوری:

سياست‌های کلان فرهنگی جمهوری اسلامی ايران

مجيد محمدی

مجموعه‌های متکثر و متنوعی از سياست‌های فرهنگی، با مدعيات بزرگ و تعابير کلی و مبهمی مثل ابتنای استراتژی‌های فرهنگی بر فطرت، و خليفة ‌اللهی انسان، و ارزش‌های معنوی در جمهوری اسلامی تهيه شده است. شورای انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی مجموعه‌ای از اين سياست‌ها را تدوين کرده‌اند. آنچه در اين سياست‌ها متوجه به تنوع و گشايش و تکثر فرهنگی بوده (مثل گسترش‌ روحيه‌ء نقد و انتقادپذيری و حمايت‌ از حقوق‌ فردی و اجتماعی، پاسداری از حريت‌ و امنيت‌ انسان، ترويج‌ روحيه‌ قيام‌ به‌ قسط‌ ) مورد اجرا واقع نشده و آنچه مبتنی بر گفتمان تک صدايی، مرد سالاری و اقتدارگرايی و به حاشيه راندن فرهنگ ايرانی بوده به تمامی به اجرا گذاشته شده است. >>>

(آرشيو)

امام راه انقلاب را از ليبراليسم، سکولاريسم و اومانيسم جدا کرد

علی لاريجانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکترعلی لاريجانی در آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با گراميداشت سالروز ورود حضرت امام (ره) به ميهن اسلامی و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی چه در بعد داخلی و چه خارجی آنقدر صاحب درخشندگی است که مطالعه همه جوانب آن در ظرف زمانی سی و يک ساله ممکن نشده است. از مختصات نادر اين حرکت عظيم، ويژگی و خصوصيات معمار آن است که مرجعی صاحب سرّ و بصيرت و عارفی بزرگ و فيلسوفی عميق و سياستمداری تيزهوش است. جمع همه اين اوصاف که کمتر در شخصی جمع می شود، باعث شد تا راهبری اين مرد الهی پيش از اينکه بر ابزار حکومت ابتناء داشته باشد بر قلوب ملت ايران مستقر شد وبه همين جهت پس از ورود غرورآفرين اين مرد بزرگ، چنان سخنان وی به دل ها اثر گذاشت که در مدت ده روز حوادث بسيار پراهميت، سرنوشت ملت ايران راتغيير داد... اسلاميت، جمهويت، استقلال وآزادی ميراث امام (ره) برای نظام جمهوری اسلامی است. امام راحل به ملت آموخت که اسلام را به عنوان مکتب کامل در همه عرصه ها در نظر آوريم و سياست راستين از متن ديانت برمی خيزد و از اين طريق راه انقلاب را از ليبراليسم، سکولاريسم و اومانيسم جدا کرد و حکومت ايمان، اخلاق و سنت اسلامی مبنا قرار گرفت... اگر امروز عده ای تعارض غلط شعار برضد روسيه می دهند، کم توجهی و غفلت از يکی از ارکان انقلاب دارند که نظام جمهوری اسلامی از ابتدا بر استقلال از شرق و غرب، راه خويش را آغاز کرده و حتی در سخت ترين شرايط به هيچ يک از قدرت ها باج نداده است... اتحاد و برادری با يکديگر و وحدت جهان اسلام سفارش هميشگی امام به ملت بود ، اين دو امر کليد فتوحات انقلاب در سی و يک سال گذشته و راه رستگاری آينده است و اميدواریم  که در آستانهء بيست و دوم بهمن، همگان به وصيت آن مرد الهی دل سپارند که در ميان نصوص به جا مانده از امام هيچ امری به اندازه وحدت و برادری ميان ملت سفارش نشده و مبنای اصيل اين فکر در اشداء علی الکفار و رحماء بينهم نهفته است. بيست و دوم بهمن امسال می تواند حرکت مايوس کننده برای بيگانگان و حرکتی نمادين از پايداری ملی ، انقلابی و حرکتی وحدت بخش از امت اسلامی بر مبنای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باشد... قطعاً چنين تعريفی از بيست و دوم بهمن در مقابل دسايس آمريکا و رژيم صهيونيستی توان ملی ايرانيان را افزايش می دهد.

(آرشيو)

آرشيو روزانهء مقالات يک هفتهء گذشته:

 

شماره 788  ـ  چهار شنبه 14 بهمن 1388 ـ  3 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

نامه ای به جناب دکتر، پروفسور هزار عنوان پر بار دیگر)، آقای منوچهر صهبایی

رهبر محترم سمفونی موسوم به "صلح و امید"

نويد آزادی

پيوند به ويدئوی اعتراض ايرانيان مقيم هلند بهنگام اجرای اين برنامه>>>

 

جـایـگـاه اقــوام و مـذاهـب ایـرانـی در جـنـبـش ســبـز

عبدالستار دوشوکی

 

اگر قانون اساسی مورد بی اعتنايی قرار گيرد

بطور قهری بديل های ديگری برای نظام ظهور خواهد کرد

گفتگوی سايت کـلمـه  با ميرحسين موسوی

 

ويدئو: در مورد مصاحبهء ميرحسين موسوی با سايت کلمه

گفتگوی اسماعيل نوری علا و احمد سلامتيان در برنامهء خبر بی.بی.سی >>>

 

از چهارراه جمهوری تا دوراهی انتخاب

ناگفته‌ها در گفتار حجت‌الاسلام محسن کديور و هم‌انديشان او

جمشيد اسدی

 

جوان ها بدون صيغه با غريزهء جنسی چه کنند؟

علی مطهری

 

شماره 787  ـ  سه شنبه 13 بهمن 1388 ـ  2 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

جنايت و حمايت از جنايت!

بيانيهء حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

 

محمدعلی زمانی و آرش رحمانی پور؛ صداهایی ناشناخته در ذهن من

هدایت شناسایی

 

جانم فدای ایران

بررسی کاربرد آراء و عقاید مهندس مهدی بازرگان در جنبش سبز ایران

ن. نوری زاده

(توضيح سکولاريسم نو در ذيل اين مقاله را نيز بخوانيد)

 

گزارش سخنرانی اسفنديار رحيم مشاعی در جمع جامعهء اسلامی وعاظ

توجه: اين جلسه در ديوانه خانه برگزار نشده است! يا شايد هم...

 

کوتاه و گويا

انقلاب اسلامی را از ديدگاه پنبه دانه خواران تعريف کنيد

انشاء از: حجت‌الاسلام سيد حسن عاملي

 

کتاب ترک های امروز

نوشتهء: آندرو مانگو

فصل چهارم ـ  مهار اختلافات (1980 تا 2003)

قسمت دوم ـ  دولت تورگوت اوزال

مطلب اختصاصی سکولاريسم نو

 

شماره 786  ـ  دو شنبه 12 بهمن 1388 ـ  1 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

مذاکره با قدرت، هم استراتژی و هم تاکتیک!

امین حصوری

 

سید محمد خاتمی هنوز دروغ می گوید

حسن ماسالی

 

یاد غلامرضا وثیق گرامی باد

در سوگ پدرم، غلامرضا وثیق، از یاران خلیل ملکی

شيدان وثيق

 

آیا تشویق به اعدام دفاع از جمهوری اسلامی است!؟

احمدرضا احمدپور ـ از قم

 

پيوند به فايل صوتی سخنان خونبار آيت الله جنتی در نماز جمعهء گذشته   >>>

 

کوتاه و گويا

هفتاد درصد مردم از گرانی رنج می‌برند اما حاضرند خون شان را فدای حفظ رهبر کنند

آيت‌الله نوري همداني

در دو ماه پاياني طرح‌هايي براي برون‌رفت از اين وضعيت اجرا مي‌شود

آيت‌الله محمد يزدی، رئيس جامعه مدرسين حوزهء علميهء قم

 

يادداشت های فدوی

شايعه، ريخت و پاش، فقر دانش

حميد رضا رحيمی

 

شماره 785  ـ  يک شنبه 11 بهمن 1388 ـ  31 ژانويه 2010 

 

صفحهء اول

 

اين اعدام ها برای ترساندن مردم از شرکت در راهپيمائی 22 بهمن است

مهدی کروبی و ميرحسين موسوی

 

دو قطره باران بر رنگین کمان دموکراسی طلبی

رضا علامه زاده

 

معمای گسست تبریز از جنبش سبز

بامداد ایرانی

 

ضرورت همکاری بين نيروهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات و دين‏مداران دمکرات

فراخوان شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

 

نگاهی به دعوت فدائيان اکثريت از دين مداران دموکرات!

امضاء محفوظ

 

شماره 784  ـ  شنبه 10 بهمن 1388 ـ  30 ژانويه 2010 

 

صفحهء اول

 

طبرزدی، اسم رمزآزادی

محمد مسعودسلامتی

 

خدمت بزرگ افراطیون داخلی به سكولارهای خارجی

سايت داخلی آینده ـ پنجشنبه 8 بهمن ماه 1388

 

شما نوکر این ملت هستید!

الاهه بقراط

 

سخنی با اپوزیسیون سکولار دمکرات و آقای نگهدار

دانش باقرپور

 

کوتاه و گويا

دو نفر را اعدام کردید؟ دست شما درد نکند!

هذيان های خونزدهء جنتی، امام جمعه تهران

 

آرشيو کلی مقالات گذشته>>>

گفتگوهای اختصاصی ما

پيوند به نسخهء رايگان اينترنتی>>>>

پيوند به کتاب ترک های امروز

کتاب درد اهل ذمه

حقوق خود را بيشتر بدانيد

مجموعه ای از مقالات دربارهء

قتل علم زندانيان سياسی

اعلاميه حقوق بشر

اعلاميه ها

و ميثاق های بين المللی

پويشگران

===========

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

کميته بين المللی  نجات پاسارگاد

===========

سکولاريسم برای ايران

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

مجموعهء فعالان حقوق بشر

در ايران

===========

ريشه کنی تبعيض

=============

خبرنامهء گويا

==========

ايرانيان دات کام

===========

آژانس خبری کورش

===========

نيلگون

===========

آسمان ديلی نيوز

===========

رضا پهلوی

===========

مقالات سياسی

===========

ايرانسکوپ

===========

پارس ديلی نيوز

===========

مردانی نيوز

===========

خواندنیها

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

اصغر آقا

===========

الفبا

=============

اخبار روز

===========

ايران امروز

=============

خبرنگاران ايران

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

==========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

=============

لج ور

===========

 سامان نو

===========

آينده نگری

===========

گفتگو

============

هزل (وبلاگ حميدرضا رحيمی)

===========

پيام دانشجو

وبلاگ مهندس طبرزدی

===========

وبلاگ کورش زعيم

===========

تغيير برای برابری

===========

شبکه سراسری

همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه همبستگی

 با مبارزات زنان ايران

===========

تريبون ايران

===========

گزيده هائی از

سخنان امام خمينی

مخالفان خود را بشناسيم

آيت الله خامنه ای

دولت نهم روند بسيار خطرناک غربزدگی و گرايش های سکولاريستی را که متأسفانه در حال نفوذ در بدنه مديريتی کشور بود، سد کرده است.

آيت‌الله علم‌الهدي

سکولارها در ایران جایگاهی ندارند! حضور پر شور ملت ایران در بيست و دوم بهمن عامل شکست کامل سکولارها در کشور است.

آيت الله صافى گلپايگانى

اسلام با فرهنگ لائيك و بى دينى مخالف است. دشمنان با استفاده از ترويج فرهنگ لائيك درصدند تا زنان را از خط عفاف و حجاب و كرامت منحرف كرده و سنت هاى اصيل اسلامى را از بين ببرند.

آيت‌الله مکارم شيرازی

نقش تلويزيون در ايجاد تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسيار مهم است. هر چند که در ساليان اخير برنامه‌هاي ديني و مذهبي در تلويزيون گسترش يافته ولي کساني در آنجا لانه کرده‌اند تلويزيون را به سوي سکولاريسم سوق مي دهند.

سيد محمد خاتمی:

راندن همهء منتقدان با

 چوب سکولاريسم، خود

 مروج اين انديشه است!

 

محمود احمدی نژاد:

  نظام آموزشی ايران

150 سال تحت نفوذ سکولاريسم

 بوده است!

2009 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630

صصص