بازگشت به خانه  |   فهرست مقالات سايت   |    فهرست نام نويسندگان

چهار شنبه 14 بهمن 1388 ـ  3 فوريه 2010

 

جوان ها بدون صيغه با غريزهء جنسی چه کنند؟

علی مطهری

به گزارش ایسنا، علي مطهري، با انتقاد از سياست‌هاي فرهنگي دولت، ابراز عقيده كرد: برخي از سياست‌هاي فرهنگي دولت سياست‌هاي مطلوبي نيست. گاهي در اجراي احكام اسلام نوعي تاثيرپذيري از فرهنگ غربي وجود دارد. سياست‌هاي فرهنگي دولت را افرادي مثل آقاي مشايي تعيين مي‌كنند كه عقايد و برداشت درستي از اسلام ندارند و اين نقايص بايد رفع شود... ما به عدالت به مفهوم نبودن تبعيض در جامعه معتقد هستيم، يعني همه افراد بايد در شرايط مساوي باشند مثل يك مسابقه ورزشي كه هركس تلاش و آمادگي بيشتري داشت در نتيجه از سايرين پيش خواهد افتاد. در اجتماع نيز وضع به همين صورت است، بايد مردم در شرايط مساوي فعاليت كنند، حال يك كسي نيروي كار بيشتري دارد، يك كسي قوه ابتكار بيشتري دارد، يا استعداد بيشتري دارد و از سايرين جلو مي‌افتد. اين مقدار تفاوت‌ها در جامعه اسلامي قابل پذيرش است و به رسميت شناخته شده است... در زمينهء‌ معنويت و اخلاق نيز نمي‌توان گفت در نقطه‌ ايده‌آلي قرار داريم. در رعايت اخلاق اسلامي و فرهنگ عمومي نقاط ضعفي داريم. نحوه‌ برخورد مردم با يكديگر، شاد نبودن مردم، رعايت نكردن قوانين راهنمايي و رانندگي، رعايت نكردن نظافت در بسياري از نقاط عمومي درون و بيرون شهرها يا رعايت نكردن حقوق ديگران از نقاط ضعف ماست. اين مسائل نشان مي‌دهد كه هنوز به الگوي اسلامي نزديك نشده‌ايم. من اصلاح اعتقادات نسبت به اسلام و راه‌حل‌هاي اسلامي را شرط اصلي در بهبود عملكردها براي تحقق كامل آرمان‌هاي انقلاب می دانم... ابتدا بايد اعتقادات‌مان را نسبت به اسلام و راه‌حل‌هاي اسلامي اصلاح كنيم. در بسياري از زمينه‌ها اعتقادي به احكام اسلام نداريم اگر چه ممكن است آن را به زبان نياوريم ولي وقتي صحبت مي‌كنيم، مشخص مي‌شود كه فكر مي‌كنيم اسلام براي اداره امور در اين دوره كافي نيست. به طور مثال وقتي درباره‌ مشكلات خانوادگي وارد بحث مي‌شويم، حتي در كميسيون‌هاي مجلس وقتي بيان مي‌شود اسلام براي نظام خانواده تمهيداتي مانند ازدواج موقت و تعدد زوجات را پيش‌بيني و ازدواج دائم را براي نيازهاي جامعه كافي ندانسته است، ولي در عمل با آن مخالفت مي‌شود... در دوره‌اي كه فاصله بين تحصيل و ازدواج و سن بلوغ طبيعي و اجتماعي جوانان زياد شده است و مثلا جوانان تا بيست و پنج سالگي يا بالاتر نمي‌توانند ازدواج كنند، در صورتي كه غريزهء جنسي به آنان فشار آورد، بايد چه كار كنند؟ اسلام براي چنين شرايطي ازدواج موقت را تعيين كرده است، ولي حتي افراد متدين و حزب‌اللهي با اين حكم اسلامي مخالفت مي‌كنند؛ يعني حاضريم فساد و فحشا در جامعه وجود داشته باشد ولي راهي كه اسلام پيشنهاد كرده، نباشد. در ساير حوزه‌هاي فردي و اجتماعي نيز چنين رويه‌اي حاكم است.

 

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com