دربارۀ ما  | تماس |   آرشيو صفحه اول  |  جستجو |   فيلترشکن  |   کوتاه و گويا   |   عکس و مکث  |  عکس انتخابی    ويدئوها  |   کتابخانه  |   فهرست کليهء مقالات

درباره سکولاريسم   |       سال سوم ـ  شماره 813 و 814 يک شنبه 9 و دو شنبه 10 اسفند 1388 ـ 28 فوريه و 1 مارس 2010       | English Section

جهانگردی در يک شهر

پا به تورنتو که می گذاری می بينی به جهانی رنگارنگ وارد شده ای که هزارگونه ايرانی خود را به آن رسانده و در آن متوطن شده اند؛ از يکسو شايد بخاطر سهولتی که دولت کانادا در صدور ويزای اقامت و کار و پناهندگی ايجاد کرده است؛ و از سوئی شايد برای اينکه حکومت اسلامی، در جستجوی پناهگاهی برای روز مبادا آدم ها و سرمايه هايش را بيشتر به آنجا منتقل کرده و دانشجويان بورسيه اش راحت تر در دانشگاه های اين شهر جا خوش کرده اند. در نتيجه، تورنتو شهر درهم پيچيده ای است که همه نوع آدم ايرانی را می توانی در آن بيابی، بخصوص وقتی که قرار است با آنها به گفتگو بنشينی... >>>

تناقضات فکری آقای

عبدالکریم سروش

در عرصهء سیاسی

فریدون احمدی

آنگاه که آقای سروش در نامه به علی خامنه ای با خشم و قلمی شورانگیز از شکست استبداد دینی و استقرار حکومت فرادینی سخن گفت، تصور برخی ناظران بر این قرار گرفت که ایشان استقرار نظامی غیردینی و دموکراتیک براساس معیارهای شناخته شده جهانی را آماج خود قرار داده است، اما مصاحبه اخیر با خانم فرزانه بذرپور و مطالبی که در دفاع از بیانیه 5 روشنفکر دینی ابراز کرد، نشان داد که هدف وی استقرار "دموکراسی دینی" است که "مسئولیتش بر عهده دینداران است." و اینکه آقای سروش هنوز با مفاهیم جهانی و جا افتاده دموکراسی و سکولاریسم فاصله بسیار دارد. >>>

غذا خوردن دکتر سروش

ف. م. سخن

قربان ما يک کلمه ی سکولاريسم داريم که با آن می توانيم بگوييم ما بی خدا و لامذهب نيستيم ولی می خواهيم حکومتْ از دين و دين از حکومت جدا باشد، آن وقت شما می روی از لابه لای کتاب های فلسفی، يک سکولاريسم ديگر به نام سکولاريسم فلسفی پيدا می کنی می چسبانی به سکولاريسم خشک و خالی که بعله، اين نوع سکولاريسم به معنای بی خدايی و بی دينی هم هست، و ما را می اندازی گير آقايان روحانيان که فردا بگويند "بفرماييد! اين ها - يعنی سکولاريست ها (سياسی و فلسفی اش را ناقلا ها نمی گويند) - طبق گفته ی دکتر سروش که مورد قبول خودشان هم هست، بی خدا و لامذهب هستند".  >>>

طرحی بيست و هفت ساله

برای برقراری حکومتی سکولار

در ايران

ارسال کننده:

دکتر کريم قصيم

عضو شورای ملی مقاومت

سه هفته پيش مقاله ای از آقای کريم قصيم، عضو شورای ملی مقاومت (به رهبری آقای مسعود رجوی)، در سکولاريسم نو منتشر شد که در آن به طرحی از اين شورا در مورد جدائی دين از دولت اشاره شده بود که در 25 سال پيش به تصويب رسيده است. سکولاريسم نو در حاشيهء آن مقاله از ايشان دعوت کرد که اگر واقعاً چنين طرحی وجود دارد آن را برای انتشار در اختيار ما بگذارند... سه روز پيش آقای قصيم اين متن را به اضافهء طرحی به امضاء آقای مسعود رجوی و گفتاوردی از يک سخنرانی خانم مريم رجوی برای ما فرستاده اند که می خوانيد. آنچه هنوز برای گردانندگان سکولاريسم نو روشن نيست مسئلهء نام حکومتی است که شورا آن را برای آيندهء ايران تعبيه کرده و خانم مريم رجوی را رئيس جمهور موقت آن خوانده است: جمهوری دموکراتيک اسلامی ايران. اميد ما آن است که آقای قصيم و يا آيت الله جلال گنجه ای، و يا سخنگوی ديگری از شورا، توضيح دهند که چگونه جمهوری دموکراتيک اسلامی ِ آنها با لزوم جدائی مذهب از حکومت و سکولار بودن حکومت آيندهء ايران همخوانی دارد.   >>>

مشکل مشروعیت

رژیم‌های استبدادی

منوچهر صالحی

رژیم‌های دمکراتیک آزادی‌های مدنی مردم خود را تضمین می‌کنند، در حالی که رژیم های استبدادی آن حقوق را پایمال می‌سازند. در رژیم‌های دمکراتیک مردم خود را خادم مردم می‌داند، در حالی که در رژیم‌های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می‌پندارند. در رژیم‌های دمکراتیک مردم از طریق رسانه‌ها و دیگر نهادهای جامعه مدنی حکومت‌ها را کنترل می‌کنند، اما در رژیم‌های استبدادی حکومت‌ها مردم را کنترل می‌کنند. سرانجام آن که در رژیم‌های دمکراتیک هیچ‌کس به رهبر و فرا انسان بدل نمی‌شود، اما در رژیم‌ های دیکتاتوری رهبران حکومت‌ ها حتی هیبت فرعونی به‌خود می‌گیرند و اجسادشان هم‌چون لنین مومیائی می‌شود و یا هم‌چون خمینی برایشان آرامگاه‌ هائی چون عبادتگاه ‌ها ساخته می‌شود تا این مردگان بتوانند تا ابد بر زندگان سلطه داشته باشند.   >>>

سخنان سيد محمد خاتمی

در مورد دموکراسی

 

آنچه به غدهء سرطانی خون می رساند

این فتنه نمی‌خوابد!

الاهه بقراط

باید از همه فاصله گرفت: از نظام، از مردم و از موسوی و کروبی. باید فاصله گرفت تا دید تنها نیرویی می‌تواند جامعه را از یک نظام استبدادی رها سازد که خود هیچ گونه وابستگی و دلبستگی به این نظام استبدادی نداشته باشد. تنها نیرویی می‌تواند مطالبات دمکراتیک جامعه را پاسخ گوید که خود دمکرات باشد. جنبش دمکراسی‌خواهی به رهبران دمکرات نیاز دارد. جدایی دین و دولت که به خواست جنبش اجتماعی ایران تبدیل شده است تا جایی که نظام دینی را به واکنش واداشته است، به رهبرانی نیاز دارد که خود به آن اعتقاد داشته باشند. >>>

این خانه از آن ماست

فراخوان برای مشارکت در ساختن تاریخ مشترک

آنچه در اين نوشتار آمده در حقیقت ماحصل مرحله ای است از یک گفتگوی جمعی میان شماری از فعالین سیاسی و اجتماعی جوان در خارج کشور که در تلاش برای همگرایی بیشتر جوانان و دانشجویانی هستند که عرصه های امروزه ی سیاست ورزی را برای خود کافی نمی بینند و یا به دلایلی از زیرمجموعه انگاشته شدن سیاست ورزان حرفه ای به تنگ آمده اند و برای حرکتی از پایین و دمکراتیک آماده اند. در کشاکش چنین بحث ها و دغدغه هایی و در پی آشنایی و تبادل نظر با فعالین سایر گروه ها، این جمع مطلع گردید که بحث های مشابهی در برخی جمع های دیگر نیز وجود دارد و از آنجا که جمع حاضر خود را متعهد به روندی دمکراتیک می داند، بر آن شدیم تا با ارسال این نوشتار، سایر دوستان را به بحث و هم اندیشی پیرامون کنفدراسیون، اتحادیه و یا نامی متناسب با حرکتی جمعی و دمکراتیک، در سطحی وسیع تر و عمومی تر فرا بخوانیم.  >>>

بررسی استراتژی گذار

نشست  دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران

در این اثنا یک عده هم روشنفکر دینی‌اند، اصلاح‌طلب‌اند. ما چون می‌بینیم در عرض سی سال گذشته خیلی پیش آمده‌اند اینها را هم تشویق می‌کنیم، دلسرد نمی‌کنیم، تا همین ‌طور پیش بیایند و آنها هم دارند پیش می‌آیند. شما به سخن‌گویان مهم این جنبش نگاه کنید در این سی سال مواضع‌شان را اصلاح کرده‌اند و نزدیک شده‌اند به ما و ادامه هم خواهند داد. در نتیجه نباید تن به محدود یا منحرف کردن مبارزه بدهیم. منحرف نکنیم به این معنا که بیایند بگویند جنبش سبز باید "حقوق ملت‌ها" را هم بشناسد والا مبارزه نمی‌کنیم. خوب نکنید. هر کسی نمی‌خواهد در این جنبش شرکت کند نکند. هیچ اجباری نیست.  >>>

طبرزدی مردم را به ادامهء جنبش دعوت می کند

خبری از جبهه دموکراتیک ایران

 پس از پیگیری های مکرر خانواده و وکیل حشمت الله طبرزدی، خانواده ایشان پس از گذشت دو ماه از بازداشت ایشان موفق به ملاقات با ایشان در زندان اوین گشتند .بنا به گفته خانواده حشمت الله طبرزدی، ایشان از نظر جسمی و روحی در وضعیت مناسب قرار داشتند و مردم را به ادامه جنبش دعوت نمودند .دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در مورد وضعیت دوران بازداشت خود ابراز داشتند که در چهل روز اول بازداشت فشار به شدت بالا بوده و به طور کلی وضعیت این دوره بازداشت را متفاوت تر از گذشته دانستند . ایشان همچنین از وارد ساختن اتهامات سنگین و بی اساس از طرف بازجوهای خود خبر دادند .سخنگوي شوراي همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر در ايران در رابطه با وضعیت دادگاه خود ضمن بی خبری از روند پرونده خود شرط حضور در دادگاه را برگزاری آن به صورت علنی بیان داشتند .جبهه دموکراتیک ایران همچون گذشته بر خواست خود مبنی بر آزادی تمامی زندانیان سیاسی عقیدتی پافشاری می نماید و از تمامی نهاد های حقوق بشری را جهت یک اقدام هماهنگ در این زمینه دعوت می نماید .

زنده باد آزادی گسسته باد زنجیر استبداد برقرار باد دمکراسی

جبهه دموکراتیک ایران

ششم اسفند 1388

 

وکيل طبرزدی از تصميم او می گويد

خبرگزاری رهانا

رهانا: دکتر محمد اولیایی فر، وکیل حشمت الله طبرزدی با اعلام این خبر گفت: آقای طبرزدی اعلام کرده است از آنجایی که اتهامات منتسب به ایشان سیاسی است، بنا بر نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی محاکمه ایشان نیز باید در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود.  اولیایی فر در گفتگو با هم میهن، افزود: آقای طبرزدی به من تاکید کرده اند در لایحه دفاعیه تنظیمی تاکید کنم که بر این اساس ، تا زمان فراهم آمدن امکان برخورداری ایشان از حقوق مصرح شهروندی درقانون اساسی،از دفاع محتوایی خودداری خواهد شد.  اولیایی فر افزود: قرار بازداشت موقت طبرزدی در تاریخ هفتم اسفند ماه به پایان می رسد. ما خواستار تبدیل قرار و آزادی ایشان تا زمان تشکیل دادگاه هستیم اما بعید می دانم چنین امکانی فراهم شود. گفتنی است حشمت الله طبرزدی روز پنج شنبه با پسر خود به صورت کابینی ملاقات کرد.  حشمت الله طبرزدی در روز هفتم دیماه، پس از تظاهرات و در پی رویدادهای تاسوعا و عاشورا بازداشت شده است.

گزارش نشريهء شهروند از

سخنرانی شکوه ميرزادگی

 و اسماعيل نوری علا

در تورنتو>>>

ابقای جمهوری اسلامی در ایران یعنی ادامه ی تبعیض

نسبت به مذاهب دیگر و ادامه ی تبعیض نسبت به زنان و دگراندیشان.

تشکیلات دمکراتیکی می خواهیم که با خرد جمعی حرکت کند

گزارش نشريهء شهروند از

جلسهء اعلام موجوديت نخستين انجمن سکولارهای سبز

در شهر تورنتو>>>

مکتوبات فدوی

غاز همسایه و جهاد اکبر

حميد رضا رحيمی

 فدوی شدیداً در این بحر تفکر  است که چرا کلـّیه ی ادوات پرنده ی برادران روس ما به کره ی ماه هم می رسند لکن هواپیمای توپولوفی که به برادران دینی خود در ایران ِ شدیداً اسلامی  انداخته اند حتا قادر به طی مسافت اندک اصفهان مشهد نبوده، و افزون بر آن، با کمال وقاحت ملاحظه ی حضرت ثامن الائمه امام رضا (ع) را نکرده وبه گزارش رسانه های شریفه ی دارالخرافه از خط امام {باند فرودگاه م} خارج، دچار آتش سوزی شده و از همه بدتر، مسافران بیت الله الحرام را شل و پت و راهی بیمارستان می کند!... >>>

توضيحی از سکولاريسم نو

دربارهء اسناد شورای ملی مقاومت در مورد حکومت عرفی

انتشار مقاله ای از دکتر کريم قصيم، عضو شورای ملی مقاومت (که به رهبری آقای مسعود رجوی فعاليت می کند) در سايت ما و در مورد اينکه شورای مزبور سکولاريسم (جدائی مذهب از حکومت) را 25 سال پيش پذيرفته است و سپس ارسال اسناد مربوط به اين موضوع و انتشار آنها در سکولاريسم نو واکنش وسيعی را برانگيخته است که نتايج آن را بزودی منتشر خواهيم کرد. امروز مقاله ای را که آيت الله جلال گنجه ای، عضو ديگر شورای ملی مقاومت، از طريق آقای قصيم برای ما فرستاده و ديرتر از اسناد مزبور به دست ما رسيده است منتشر کرده و همچنين مطلب کوتاهی را که کيهان چاپ تهران در همين رابطه چاپ کرده در کنار آن قرار داده ايم. اينکه کيهانيان از طرح مسائل مربوط به سکولاريسم آزرده شوند طبيعی و بديهی است. آنها بديل واقعی حکومت مذهبی را بيشتر از بسياری از ديگر ايرانيان می شناسند. اما بايد ديد که آيا مقالهء آقای گنجه ای پرسش های خوانندگان ما را در مورد اينکه اگر شورای مزبور 25 سال است حکومت سکولار را پذيرفته چرا در اين بيست و پنج ساله در مورد کار گسترده نکرده است و  چرا همچنان خواهان برقراری جمهوری دموکراتيک اسلامی است پاسخگو هست يا نه. نيز بايد به اين ارزيابی پرداخت که ورود شورا در بحث سکولاريسم در موقعيت کنونی به پيشبرد کار بخش سکولار جنبش سبز کمک می کند يا برای آن مشکلات تازه ای را بوجود می آورد. در روزهای آينده برخی از واکنش ها به اين اسناد و مقاله را منتشر خواهيم کرد. اما در اينجا دريغمان می آيد که يادداشت کوتاهی از آقای افشين سالار را نياوريم:

کلامی با و پرسشی از سکولاریسم نو و آقای نوری علا

افشين سالار

اخیراً آقای کریم قصیم برنامهء شورای ملی‌ مقاومت را ـ برای تشکّل جبهه‌ای از همهٔ نیروهای ملی مخالف جمهوری اسلامی و مخصوصا ولایت فقیه ـ برای شما فرستاده اند و شما هم، طبق معمول، با نیشی به آن که چرا این جمهوری دمکراتیک اسلامی هم دارد، از کنار آن به سادگی‌ رد شده اید و میدانم (با شناختی‌ که از شما دارم ) هرگز به این جبهه نخواهید پیوست. اما، به عنوان یک ایرانی،‌ وظیفهء خود می دانم که تفاوت‌های فاحش بین "جمهوی اسلامی"و "جمهوری دمکراتیک اسلامی "را، فقط با چند نمونهء کوچک برای شما روشن سازم:

۱- جمهوری اسلامی "دموکراتیک " ندارد، ولی‌ جمهوری مورد نظر شورای ملی‌ مقاومت "دمکراتیک" هم دارد.

۲- جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه دارد، که در آغاز آقای خمینی بود و بعد از فوت ایشان این ولایت به آقای خامنه‌ای رسید و هردو معمّم هستند (بود و هست). جمهوری دمکراتیک اسلامی یک رهبر معنوی دارد که آقای مسعود رجوی است و از اول هم همین بوده است. آقای رجوی معمّم نیستند، ریش خود را می تراشند و موهای زیبا و انبوه خود را سه‌شوار می کنند.

۳-رئیس جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر آقای احمدی نژاد هستند که ذات مقدسشان بی‌ نیاز از توصیف است، در حالی‌ که رئیس جمهوری "شورای ملی‌ مقاومت" (تلاشگران جهت بر پایی‌ جمهوری دمکراتیک اسلامی)، خانم مریم رجوی هستند که از سال ها پیش به این مقام رسیده اند ـ خانمی زیبا، با لبخندی همیشه بر لب و دامنی بلند و روسری زیبا.

۴- در جمهوری اسلامی ما پدیدهء فاشیستی برادران پاسدار را داریم، در حالیکه در جمهوری دمکراتیک اسلامی ما برادران و خواهران مجاهد را داریم و خواهران مجاهد بجای حجاب اجباری، روسری زیبای قرمز دارند.

تفاوت ها بسیار بسیار زیاد هستند، اما فکر می‌کنم برای رسیدن به ایرانی آباد و آزاد ذکر همین چند نمونه کافی‌ باشد، برای کسانی‌ که با حق و حقیقت دشمنی نداشته باشند.

در عين حال فکر نمی کنم که لازم به تذکر باشد که همین خانم مریم رجوی، زمانی‌ همسر آقای مهدی ابریشمچی (از رهبران سازمان مجاهدین) بودند و در یک "انقلاب ایدئولوژیک" به همسری آقای مسعود رجوی در آمدند و از این رو به این نسل از رهبران سازمان مجاهدین (یعنی‌ کسانی‌ مثل آقایان رجوی و ابریشمچی) "نسل رحمت و ایثار" می گویند و برای همین هم هست که همین آقای قصیم که سی‌ سال است در شهرهای اروپا و آمریکا و حتا عراق با اصل ولایت فقیه مبارزه می‌کند، در هیچ کجا و در هیچ مکانی از تبلیغ برای این "نسل رحمت و ایثار" خود داری نمی کند.

حال بر می‌گردم به سوالی که در آغاز به آن اشاره کردم. این در واقع سوالی است از هر ایرانی‌ دمکرات و آزاد منش که: تا چه اندازه حاضرند در راه رسیدن به آمال انسانی و دمکراتیک خود ـ که در اینجا لابد رسیدن به ایرانی آزاد و دمکراتیک است - از "ایثار و رحمت" مایه بگذارند؟

منافقين قديمي تر سرقفلي سكولاريسم را از آن خود مي دانند

خبر ويژه ـ   کیهان چاپ تهران ـ شنبه 8 اسفند 1388- شماره 19592

گروهك تروريستي منافقين اعلام كرد پيشگام تلاش براي جدايي دين از سياست و برقراري حكومت سكولار در ايران به ويژه از 27 سال پيش بوده است. اين موضع از آن جهت جالب توجه است كه برخي گروهك ها و احزاب فعال در فتنه سبز تلاش كرده اند پيگيري پروژه آمريكايي-صهيونيستي سكولاريسم را امري جديد و ابداعي از سوي خود معرفي كنند. به گزارش سكولاريسم نو، كريم قصيم عضو گروهك رجوي با ارسال نامه اي به اين سايت تصريح كرد شوراي مقاومت ملي در 21 آبان 1364 بيانيه اي به امضاي رجوي صادر و در آن بر لزوم سكولاريسم و جدايي دين از سياست تاكيد كرده است. بنابراين گزارش، طرح مذكور رسماً در مركزيت گروهك تروريستي منافقين به اتفاق آرا به تصويب رسيده است. شايان ذكر است سناريوي جدا كردن دين از سياست و غيرديني كردن سياست نه تنها ريشه استعماري دارد و مثلث انگليس، صهيونيسم و آمريكا، آن را در طول دهه ها پيگيري كرده اند، بلكه اين سناريوي ضدديني ريشه اي كهن تر نيز دارد و ريشه هاي عميق تر آن را بايد در سياست اموي و سپس عباسي جست وجو كرد كه كوشيدند دين را به انزوا بكشانند و سياست را از مقيدات و چارچوب هاي ديني تهي كنند. برخي افراطيون مدعي اصلاح طلبي كه به ويژه پس از انتخابات در فتنه سبز به ايفاي نقش پرداختند، سعي كرده اند با ژست روشنفكري خود را كاشف و مبدع سكولاريسم معرفي كنند. آنها تا مرز حذف اسلام از جمهوري اسلامي پيش رفتند اما پس از مشاهده موج توفنده اعتراض هاي مردمي به ويژه در ماه هاي اخير، از اين موضع عقب نشيني كردند و مدعي شدند كسان ديگري بوده اند كه شعار جمهوري غيراسلامي سر مي داده اند.

اعتقاد دینی به سرنگونی "حکومت دینی"

جلال گنجه ای، عضو شورای ملی مقاومت

برای آشنایی با عمق و میزان جدیت تمامی اعضای شورای ملی مقاومت در هدف براندازی "حکومت دینی ِ" ولایت فقیه و برقراری نظام دموکراتیک غیردینی، شایسته است یادآوری کنیم که مسلمانان ترقی خواه عضو شورای ملی مقاومت، شامل مجاهدین خلق ایران، بطور مکرر اعلام داشته اند که جمهوری مورد نظرشان برای ایران دموکراتیک فردا، یک جمهوری سکولار و لائیک است. عبارتی که خانم مریم رجوی در این مورد بطور مکرر بکار برده این است: "ما به لائیسته اعتقاد داریم". معنی کلمۀ "اعتقاد"، آن هم از زبان مسئولی در مرتبت ایشان، باندازۀ کافی روشن است.  >>>

تصاويری از گردهمآئی شکوهمند امت ولايت مدار در 22 بهمن امسال  >>>

آرشيو روزانهء مقالات يک هفتهء گذشته:

 

شماره 810 ـ  پنج شنبه 6 اسفند 1388 ـ  25 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

سبز پرچم آبی شود؛ به ما چه؟!

ف. م. سخن

 

تازیانه برامواج توفانی دریا!

شهباز نخعی

 

درسی كه باید گرفت

رامین كامران

 

دگرديسي جنبش سبز

كاوه مظفري

 

در خدمت و خیانت روحانیان

مطلب وارده

 

شماره 808 و  809 ـ  سه شنبه و چهار شنبه 4 و 5 اسفند 1388 ـ  23 و 24 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

بدحجابی؛ مشکلی فرهنگی است یا امنیتی؟

الناز محمدی

 

جنبش زنان و مشروعيت زدایی از حکومت اسلامی

شکوه میرزادگی

 

ايرانيان خارج از کشور و جنبش سبز

مسعود نقره‌کار

 

چشم هایتان را باز کنید!

داریوش آرائی

 

درس هائی از آنچه در بيست و دوم بهمن گذشت

نامه ای از تهران

 

مکتوبات فدوی

چهار قطعهء پرسشی

حميد رضا رحيمی

 

در یکی دو سال آینده تحولی بنیادین در ایران صورت می‌گیرد

عبدالکريم سروش

 

شماره 806 و  807 ـ  يکشنبه و دو شنبه 2 و 3 اسفند 1388 ـ  21 و 22 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

نسبت رنگ سبز با جنبش

امین حصوری

 

ايران و تنش‌های آينده: چگونه از فاجعه جلوگيری كنيم؟

ش. ك.

 

مبارزه در خارج

جهانشاه رشيديان

 

جنبش سبز، خاستگاه ها و خلاء رهبری

علی فرهادزاده

 

بازندگان پایان جنگ سرد

الاهه بقراط

 

پُلی به سیاست: آیا حکومتِ ایران حکومتی دینی است؟

بحثی در بابِ سکولاریسم با دینداران و بی دینان و از دین بریدگان

صدرا عمادی

 

پنج پيام 22 بهمن

آيت الله احمد خاتمی، امام جمعهء تهران

 

شماره 804 و  805 ـ  جمعه و شنبه 30 بهمن و 1 اسفند 1388 ـ  19 و 20 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

جوانهء سبز سکولاريسم در سرمای سپيد تورنتو

جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

 

ما امضاکنندگان بيانيه همگی سکولار سياسی هستيم

گفت‌وگو با عبدالکريم سروش

گفتگوگر: فرزانه بذرپور

 

خوش‌خيالی سبز، درس‌هايی از بيست ‌ودو بهمن

بهرام حسين‌زاده

 

بیانیه جمعی از روشنفکران و فعالین سیاسی ترکمن

 

اقتدار و عرصه نا خود آگاه

كريم قصيم

 

آرشيو کلی مقالات گذشته>>>

آيا یوسف شريفی

بجرم اين اعتراض

اعدام می شود؟

گفتگوهای اختصاصی ما

پيوند به نسخهء رايگان اينترنتی>>>>

پيوند به کتاب ترک های امروز

کتاب درد اهل ذمه

حقوق خود را بيشتر بدانيد

مجموعه ای از مقالات دربارهء

قتل علم زندانيان سياسی

اعلاميه حقوق بشر

اعلاميه ها

و ميثاق های بين المللی

پويشگران

===========

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

کميته بين المللی  نجات پاسارگاد

===========

سکولاريسم برای ايران

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

مجموعهء فعالان حقوق بشر

در ايران

===========

ريشه کنی تبعيض

=============

خبرنامهء گويا

==========

ايرانيان دات کام

===========

آژانس خبری کورش

===========

نيلگون

===========

آسمان ديلی نيوز

===========

رضا پهلوی

===========

مقالات سياسی

===========

ايرانسکوپ

===========

پارس ديلی نيوز

===========

مردانی نيوز

===========

خواندنیها

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

اصغر آقا

===========

الفبا

=============

اخبار روز

===========

ايران امروز

=============

خبرنگاران ايران

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

==========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

=============

لج ور

===========

 سامان نو

===========

آينده نگری

===========

گفتگو

============

هزل (وبلاگ حميدرضا رحيمی)

===========

پيام دانشجو

وبلاگ مهندس طبرزدی

===========

وبلاگ کورش زعيم

===========

تغيير برای برابری

===========

شبکه سراسری

همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه همبستگی

 با مبارزات زنان ايران

===========

تريبون ايران

===========

گزيده هائی از

سخنان امام خمينی

مخالفان خود را بشناسيم

آيت الله خامنه ای

دولت نهم روند بسيار خطرناک غربزدگی و گرايش های سکولاريستی را که متأسفانه در حال نفوذ در بدنه مديريتی کشور بود، سد کرده است.

آيت‌الله علم‌الهدي

سکولارها در ایران جایگاهی ندارند! حضور پر شور ملت ایران در بيست و دوم بهمن عامل شکست کامل سکولارها در کشور است.

آيت الله صافى گلپايگانى

اسلام با فرهنگ لائيك و بى دينى مخالف است. دشمنان با استفاده از ترويج فرهنگ لائيك درصدند تا زنان را از خط عفاف و حجاب و كرامت منحرف كرده و سنت هاى اصيل اسلامى را از بين ببرند.

آيت‌الله مکارم شيرازی

نقش تلويزيون در ايجاد تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسيار مهم است. هر چند که در ساليان اخير برنامه‌هاي ديني و مذهبي در تلويزيون گسترش يافته ولي کساني در آنجا لانه کرده‌اند تلويزيون را به سوي سکولاريسم سوق مي دهند.

سيد محمد خاتمی:

راندن همهء منتقدان با

 چوب سکولاريسم، خود

 مروج اين انديشه است!

 

محمود احمدی نژاد:

  نظام آموزشی ايران

150 سال تحت نفوذ سکولاريسم

 بوده است!

2009 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630

صصص