سال ششم ـ  شماره 1237 ــ  چهارشنبه 29 آذر ماه 1391 ـ 19 ماه دسامبر 2012

دربارهء سکولاريسم نو      |       دربارهء نشريهء ما فهرست مقالات      |       صفحات اول
آرشيو عکس و مکث     |     آرشيو کوتاه و گويا  تماس     |     جستجو     |       فيلترشکن
English Section  گفتگوهای اختصاصی     |     آرشيو عکس و کاريکاتور

روزهاتان روشن و یلداتان خجسته باد

پیروزی فاتح بزرگ  مهر و روشنایی

شکوه میرزادگی

دوباره در اوج ظلمت و سرمایی که سرزمین مان را در خود گرفته، یلدای بزرگ از راه می رسد، از  پیروزی بی تردید نور و روشنایی خبر می دهد و  عطر مهر و مهربانی بر جان ها می پاشد. یلدا، به خاطر ارزش های انسانی و همیشه امروزی خود، قرن هاست که در زندگی مردم ایران حضور داشته، و چون دیگر جشن های ایرانی، به مردمان انرژی ایستادگی در مقابل تاریکی ها و رنج ها را داده است. بیهوده نیست که مردمان ایران،  از همه ی مصیبت ها و تلخی ها و سیاهی هایی که در طول تاریخ بر سرشان آمده، یکی پس از دیگری بیرون آمده،  و هنوز و همچنان در گوشه ای از سیاره ی خاکی زنده اند و، اگر چه نه به آسودگی،  اما به امید آینده ای روشن نفس می کشند. این امید به فردای روشن، و به تمام شدن تاریکی و رنج که ریشه در باور به پیروزی انسان بر بی عدالتی و تبعیض دارد، در گوهر تک تک جشن های ایرانی ما وجود دارد. اما متاسفانه ارزش های این جشن ها، زیر فشار قرن ها ترس از محتسب و متعصب، برای بیشترین مردم ما گم گشته، و تبدیل به رسم های ساده ای شده که تنها برای دور هم نشستن و آجیل و شیرینی خوردن است.>>>

پيوندها

فهرست مطالب شماره های اخير

تضاد اسلام با سکولار دموکراسی

حسن آقا میرزا

این روزها دست کم حدود 20 میلیون مسلمان از مذهب های گوناگون اسلام در کشورهای غربی با نظام های سکولار دموکراسی زندگی می کنند. مسلمان ها، همراه با دیگر شهروندان از تمامی آزادی های شهروندی، از جمله آزادی دین و مذهب در این کشورها برخوردار هستند. در این کشورها دین یک امر و موضوع شخصی به شمار می آید. از این روی تضادی میان اسلام و مسلمانی با سکولار دموکراسی دیده نمی شود. در این حالت اسلام و سکولار دموکراسی مانعةالجمع نمی باشند. اما در ایران با حکومت اسلامی شیعه و در عربستان با حکومت اسلامی سنی ـ وهابی، چون باورهای دینی و مذهبی از اساس نظام حکومتی می باشند، تضاد اسلام با آزادی فردی و سکولار دموکراسی به آشکار دیده و تجربه می شوند. بنابراین در این حالت اسلام با سکولار دموکراسی مانعةالجمع می باشند. برای واقعیت یافتن “حضور دموکراتیک مسلمانان (منظور جرسی ها بایستی مسلمانان متشرع باشد) در عرصهء عمومی ِ رقابت سالم با سایر گروه های اجتماعی” چاره ای نیست، مگر آن که نواندیشان و روشنفکران دینی و اصلاح طلبان که از علی خامنه ای بریده اند، فکر، خیال و توهم نظام دینی ـ دموکراتیک را از سر خود بیرون کنند.>>>

پیروزی الاهیات معطوف به قدرت در مصر

جواد موسوی خوزستانی

جنبش مردمی و مسالمت آمیز اخیر که منجر به سقوط دولت مبارک شد را نسل جوان «جنبش 19 آوریل» و نیروهای غیر ایدئولوژیک دموکراسی خواه، آغاز و پیگیری کردند، ولی اخوان المسلمین به دلیل تشکیلات گسترده حزبی و قانونی ـ و در همسویی اعلام نشده با «جماعت اسلامی» و «حزب النور» سلفی ها، نتایح این انقلاب را به دست گرفت و باز هم با پشتیبانی معنوی نیروهای سلفی و با توافق کلی آنها، پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را تدارک دید... ولی به نظر می رسد که نیروهای سکولار و دموکراتیک مصر ـ از جمله نیروهای مدافع حقوق برابر زنان، به هزار و یک دلیل، از جمله: عدم انسجام تشکیلاتی، فعال بودن تضادهای ایدئولوژیک ـ و از همه مهم تر نفوذ کم مایه در بطن جامعه و در اقشار فرودست ـ تا آینده ای معین، مجبور خواهند شد که با تمکین و پیروی از قواعد بازی دموکراتیک، پیروزی و زعامت جبهه مقابل را بر کشورشان بپذیرند.>>>

بر روي اخگر «بهار عربي»؛ اسلامگرايان در بوته آزمون قدرت

آلن گرش؛ در لوموند دِپلماتيک

برگردان: بهروز عارفي

آيا رئيس جديد دولت مصر با تروريسم مبارزه خواهد کرد و واقعاً به مخالفت با القاعده بر خواهد خاست؟ آيا او نقش ميانجيگري را که حسني مبارک، رئيس جمهوري مصر در بارهء مسئلهء فلسطين بازي مي کرد، دوباره ايفا خواهد کرد؟ آيا او واقعاً با اپوزيسيون سوري همراهي خواهد کرد، در حالي که از قرار با هر گونه مداخله نظامي خارجي مخالفت مي کند؟ آيا او از ملک عبدالله دوم در مقابل اعتراضات شاخهء اردني اخوان المسلمين پشتيباني خواهد کرد؟ و در شرايطي که ايران مدت هاي طولاني متحد مستحکم اخوان المسلمين بود، آيا رئيس جمهور مصر روابط ديپلوماتيک با تهران را به اين بهانه که کشورهاي خليج [فارس] داراي همين روابط با ايران هستند، از سر خواهد گرفت؟ آيا او در برابر فعاليت هاي ايدئولوژيک و مذهبي ايران، که از زمان سقوط مبارک شدت يافته و حمايت تهران از گروه هاي مروج شيعه گري در ميان مصري ها گواه آن ست، سکوت خواهد کرد؟>>>

غرب بايد بجنبد!

برنارد – هنري لوي

برگردان: مينو الوندي

«آیا هنوز فرصتي برای مداخله در سوريه باقی است؟» جواب این سئوال مثبت است. با خشمی که در قلبم احساس می کنم می گویم بله هنوز وقت باقی است. این چهل هزار نفر که تا کنون بیهوده کشته نشده اند. اگر مجبور شویم به این سئوال جواب منفی بدهیم، یعنی اگر در بی عملی در جا بزنیم، اگر هواپیماهای ناتو همچنان نشسته بر باند فرودگاه ها باقی بمانند، اگر نیروهای ویژهء امریکایی و فرانسوی که در اردن مستقرند سلاح بر دوش همچنان منتظر بمانند که خط سرخ استفاده از سلاح شیمیایی شکسته شود و رقم کشتگان از چهل هزار به پنجاه هزار و شصت هزار برسد ــ دیگر کسی نمی داند که چگونه باید جلوی این حمام خون و این سیر صعودی خوف و وحشت را گرفت، و در مقابل این مسئله نمی توان بی تفاوت ماند.>>>

غایت اندیشی و فضیلت گرایی در جمهوری اسلامی

حمید آقایی

مقایسهء نظام های سکولار و دمکراتیک با نظام های توتالیتر و استبدادی بخوبی نشان می دهد که قدرت در مناسبات اجتماعی- سیاسیِ دمکراتیک که بر مبنای پلورالیسم و مشارکت جمعی شکل گرفته است، بصورت افقی و بویژه در میان بخش متوسط جامعه پخش می گردد. حال، به هر میزان این پخش و گستردگی و بنابراین مشارکت مردم بیشتر و نهادیه تر شده باشد آن روابطِ اجتماعی دمکراتیک تر و بعلت مشارکت عمده مردم انسانی تر می شود. اِعمال خشونت آمیز قدرت و تحمیل روابط اجتماعیِ عمودی و کنترل شده که خود را در طول حیات و تاریخ انسان بصورت نظام های الیگارشی، موروثی، آریستوکراتی و دیکتاتوری نشان داده است، همواره اما توسط فلسفه و مذاهب توجیه گر این نظام ها حمایت و تئوریزه شده اند.>>>

آيا ايران می توانست کره جنوبی بشود؟

فریدون خاوند

با وجود همهء برگ های برنده، ايران از چرخش بزرگ سی سال گذشته، که جغرافيای صنعتی کره خاک را دگرگون کرده و صد ها ميليون نفر از مردمان دنيای در حال توسعه را از حاشيه به متن اقتصاد جهانی کشانده است، بر کنار مانده است... تلخکامی ايرانيان زمانی بيشتر مي شود که می بينند در تاريخ  معاصر کشورشان، در دوران پيش از انقلاب اسلامی، يک بار تا مرز تبديل شدن به يک قدرت نو ظهور پيش رفتند، پيش از آنکه در باتلاق تنش های درونی و جنگ خارجی فرو بروند. امروز با اطمينان می توان گفت که دههء هزار و سيصد و چهل و نيمهء نخست پنجاه، ايران يکی از پربار ترين سال ها را در تاريخ اقتصادی خود از سر گذرانده است.>>>

موانع توسعه یافتگی در ایران

احمد نقیب‌زاده

هرکس دیگر غیر از رضاشاه هم که می‌آمد چاره‌ای جز همان سیاست خشن نداشت. جالب آنکه جمهوری اسلامی سیاست‌های او را تقبیح می‌کند ولی خودش آن هم در زمانی که دیگر ضرورت ندارد به ‌‌همان شیوه عمل می‌کند. اگر قرار بود دموکراسی در آن شرایط شکل بگیرد مطمئن باشید انقلاب مشروطه شکست نمی‌خورد. طبقه متوسط ضعیف بود، آگاهی اجتماعی پایین بود، رفاه وجود نداشت، بین بخش‌های مختلف کشور گسیختگی وجود داشت… ولی برد حکومت فردی محدود است و از حدی فرا‌تر نمی‌رود.>>>

توهم و خودمحور بینی اصلاح طلبانه

مجتبی واحدی

جبههء مشارکت در بیانیه خود، که حاوی مفاهیم و موضوعات ارزشمند نیز می باشد، به نقد کسانی پرداخته که آنان را«اصلاح طلبان بدلی» نامیده است. اندکی پس از صدور این بیانیه، یک عضو سرشناس جبههء مشارکت «شرکت بی قید وشرط در انتخابات» را مصداق «اصلاح طلبی بدلی» دانسته است. همین نامگذاری به این معنی است که گویی میزان سنجش اصلاح طلبی در اختیار یک حزب است. همین حزب حق دارد یک روز احتمال شرکت گروهی از اصلاح طلبان سابق در انتخابات آتی  را ناشی از تلاش حاکمیت  برای انحراف در جبههء اصلاحات و سازماندهی گروه های «بدلی» بداند و روز دیگر در برابر  شرکت مخفیانه و عهدشکنانهء پدر معنوی همان حزب در انتخاباتی رسوا و غیر عادلانه سکوت نماید.>>>

منشور مقابله به مثل

از جانب: مبارزان سبز ایران

تا استاد در زندان است / یزید موشک باران است

بسمه تعالی. مبارزان سبز ایران (m.s.i) در  مقابل زندانی شدن استاد معظم، محمدعلی طاهری، و توهین مکرر دستگاه تبلیغاتی ولایت فقیه، اولین برنامۀ پشتیبانی خود را با نظر به «قانون دینی و اسلامی مقابله به مثل» آغاز کرده و اعلام می دارد که این برنامه تا پاسخگویی حکومت ولایت فقیه ادامه خواهد داشت. برنامهء ما: تشکیل حلقه وحدت با همۀ جریان های معنوی دراویش، تصوف، قادریه و نعمت اللهی، سای بابا، کریشنا، فالون دافا، علم حق و عدالت، اکنکار، ایلیا رام الله، هنرهای رزمی، موج سبز، هواداران پائولو کوئیلو، یوگا و تی ام، هواداران آیت الله العظمی بروجردی و همۀ گروه ها و سازمان های مخالف حکومت ولایت فقیه.>>>

 

 

 

گفتگوئی بلند با حشمت طبرزدی

سايت شبکهء سکولارهای سبز>>>

انتشار اينترنتی کتاب

....درد اهل ذمه....

نگرشی بر زندگی اقليت های مذهبی

در اواخر عصر صفوی

نوشتهء با ارزشی از

يوسف شريفی>>>

کتاب «آلترناتيو»

بقلم اسماعيل نوری علا

بر روی اينترنت منتشر شد>>>

دو کتاب از

اسماعيل نوری علا

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

نحوهء سفارش و خريد >>>

آرشيو مجموعهء

پيوند به نسخهء رايگان اينترنتی>>>

اعلاميهء جهانی حقوق بشر>>>

و پيوند به يک ويدئو>>>

اعلاميه ها

و ميثاق های بين المللی

حقوق خود را بيشتر بدانيد

گزيده هائی از سخنان خمينی

==========

مردانی نيوز

==========

نيلگون

===========

آسمان ديلی نيوز

===========

رضا پهلوی

==========

اصغر آقا

===========

الفبا

=============

اخبار روز

===========

گفتگو

============

هزل (وبلاگ حميدرضا رحيمی)

===========

ايرانسکوپ

 

جدال بین علمای دورهء مشروطه

بر سر «آزادی بیان و قلم»

شریف لک‌زایی

راه طی شده‌ء روشنفکری دینی

بهزاد مهرانی

سنت فقهی

و پاسخگو نبودن حکومت اسلامی

گزارشگر: نعیمه دوستدار

خانم کروبی و آقای قدیانی:

مشکل قانون اساسی است!

محمد زمانی

مصر پسا مبارک و دولت اسلامگرا

علی افشاری

مشکلی ندارند لامپ ها

جمشید پیمان

«اپوزیسیون» یا

«اپورتونیست‌های مردم‌فروش»؟!

فرهاد جعفری ـ مشهد

احمدی نژاد سناریوئی دارد:

همهء کار دولت در خدمت انتخابات آینده

گزارش حسین محمدی

عاقبت هشت سال کار در صدای آمريکا

سام قندچی

منتظر الظهور و بقيه

حمیدرضا رحیمی

ما مورسی را، مثل مبارک،

به زیر می کشیم

علا الاسواني

ترجمهء مينو الوندي

کاخ اگر همسایه با دیوار دین باشد

خطاکاری است

اشعار جالب خوانده شده

در مراسم عاشورا شهر يزد

(ويدئو و متن اشعار)

عزاداری در يزد

و درس هائی از ماجرای مصر

گفتگوی حسين حجازی از راديو پرشين

با اسماعيل نوری علا>>>

آرزوهای بزرگِ رهبرانِ کوچک

الاهه بقراط

پارلمان اروپا جایزه ساخاروف را

به نسرین ستوده و جعفر پناهی

اعطا کرد

گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر

در ایران

گوناگونی های ملی در تلهء زبانی آشفته

جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

گزارش نشست سه‌روزه‌ اپوزیسیون ایرانی

در بروکسل

کاوه‌آهنگری

مصاحبه تلويزون ميهن با کاوه آهنگری

 دربارهء اين کنفرانس

و نقش شبکه سکولارهای سبز

سرانجام حلقه‌ء احمدی ‌نژاد

چه خواهد شد؟

حسن شريعتمداری

شکست شعار «النصربالرعب»!

شهباز نخعی

پيوند به تصاويری از

ويرانه های شهرهای سوريه

استخراج قوانین و تخلفات رانندگی

از قرآن

خبرگزاری حوزه

هيچ اصلاح ‌طلبی برانداز نيست

عليرضا علوی‌تبار

در گفت‌و‌گوی تفصيلی با خبرنگار ايلنا

هاشمی ها می دانند که با سقوط نظام

دامن آنها گرفته خواهد شد

صادق زيبا کلام

مژدهء آزادی

پـویـان انصـاری

در نشست عمومی بروکسل

با ميزبانی حزب دمکرات کردستان

پیام حزب دموکرات کردستان

به جلسهء افتتاحيه

پيام سکولارهای سبز ايران

 به کنفرانس بروکسل در آذر ماه 1391

خاکی که حفظ اش ارزش جان دادن دارد

سيروس ملکوتی

چه برسرِ درآمدهایِ نفتی آمده است؟

هوشنگ کردستانی

بن بست«تلاش های ایرانیان» برای اتحاد؟!
مجيد خوشدل

در حاشيهء کنفرانس پراگ

گفتگو با حسين باقرزاده

گفتگوگر: مجيد خوشدل

مرگ چنان خواجه کاری بزرگ نبود

محمد علی مهرآسا

احسان نراقی ما را

در بن بست گذاشت ورفت

مهدی جامی

اين نوار قلابی است؛

برادرم پرتی حواس داشت

برادر احسان نراقی

© 2007 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630