سال ششم ـ  شماره 1234 ــ  چهارشنبه 22 آذر ماه 1391 ـ 12 ماه دسامبر 2012

دربارهء سکولاريسم نو      |       دربارهء نشريهء ما فهرست مقالات      |       صفحات اول
آرشيو عکس و مکث     |     آرشيو کوتاه و گويا  تماس     |     جستجو     |       فيلترشکن
English Section  گفتگوهای اختصاصی     |     آرشيو عکس و کاريکاتور

هيچ اصلاح ‌طلبی برانداز نيست

دربارهء ضرورت تشکيل «شورای عالی تصميم‌گيری» برای اصلاح‌طلبان

عليرضا علوی‌تبار در گفت‌و‌گوی تفصيلی با خبرنگار ايلنا

آن نيروی سياسی که می‌پذيرد به شکل مسالمت آميز و در چارچوب قانون رفتار کند نبايد از نظر مسئولان به عنوان برانداز تلقی شود به علاوه در مورد اينکه در فکر و نيت افراد چه می‌گذرد نمی‌توان مداخله‌ای داشت. هيچ اصلاح طلبی برانداز نيست؛ اصلاح طلب کسی است که روش مسالمت جويانه دارد و فعاليت در چارچوب قوانين جاری کشور را پذيرفته است و حتی زماني که نافرمانی مدنی هم از او سر بزند باز هم در چارچوب همين قوانين عمل کرده چرا که وقتی فردی با آگاهی از اينکه عمل او مجازاتی را در پی دارد، مرتکب کاری می‌شود به معنای اين است که قانون را پذيرفته است. يک وجه تمکين به قانون اين است که در صورت شکستن قانون آمادهء مجازات باشيم. اصلاح طلبان چه آن‌ها که چارچوب قانون را مبنای حرکت‌های خود قرار می‌دهند و چه آن عده که نا‌فرمانی مدنی می‌کنند، هيچ يک برانداز نيستند. نمی‌توان به کسی که دارای روش مسالمت آميز و در چارچوب قوانين جاری است عنوان برانداز را اطلاق کرد. چرا که معتقدم خواست تغيير، اساساً به معنای براندازی نيست. آنچه يک اصلاح‌طلب را از يک برانداز جدا می‌کند لزوماً آرزو‌ها و آرمان‌های وی نيست بلکه روش‌ها و رفتار‌های عملی او است.>>>

پيوندها

فهرست مطالب شماره های اخير

هاشمی ها می دانند که با سقوط نظام دامن آنها گرفته خواهد شد

صادق زيبا کلام، استاد علوم سياسی دانشگاه تهران

صادق زيباکلام، استاد علوم سياسی دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتشار فايل صوتی گفتگوی نيک آهنگ کوثر با مهدی هاشمی گفت: «قطعاً خانواده هاشمی دنبال سرنگونی نظام نيستند... تا آنجايی که بنده می دانم خانواده آقای هاشمی به شدت به نظام وفادار هستند و هيچ وقت عمل، گفته و اعتقادی که مبنی بر سرنگونی نظام باشد ندارند. هم مهدی، هم محسن، هم ياسر، هم فائزه و هم فاطمهء هاشمی رفسنجانی می دانند که اگر اين نظام خدای ناکرده روزی دچار دگرگونی يا ساقط شود، مملکت دچار چه بی ثباتی، هرج و مرج و فروپاشی خواهد شد و اين موضوع اول از همه دامن آنها را خواهد گرفت... از مجموع اين دلايل بر می آيد که فرزندان آيت الله هاشمی هيچگاه سخنی در اين باره نخواهند زد و به دنبال سرنگونی نظام نخواهند بود».

 (بقيه در آرشيو کوتاه و گويا)

مژدهء آزادی

پـویـان انصـاری

اينک نسلی سرکش و عاشق و اميدوار / از زمين رسته است... / عاشقانی که به مرگ می خندند / امیـدهائی که نام همه شان «ستـار» است / و سرکشانه بر می خيزند / تا با حکومت ِ جهـل و نکبتی سی ساله / به لهجه های پيکار سخن بگويند...>>>

نشست عمومی بروکسل با ميزبانی حزب دمکرات کردستان

پیام حزب دموکرات کردستان به جلسهء افتتاحيه

با همه‌ء فواید و مزایای فراهم آوردن چارچوب های دیالوگ و گفتگوی میان مخالفان جمهوری اسلامی، نشست و همایش هائی از این قبیل تنها زمانی می تواند واقعاً پاسخگوی رسالت طبیعی و ضرورت شرایط کنونی باشد که به صورت عملی و کارا نتیجه بخش باشد. با تمام احساس سعادت و افتخاری که از حضور شما بزرگواران در اینجا داریم، غرض ما از برگزار کردن این نشست فقط بحث و گفتگو نیست، بلکه پایه‌ریزی چهارچوب مشخصی برای نهادینه‌کردن دیالوگ و نتیجه دارکردن آن به لحاظ محتوی و راهکارهای همکاری می باشد.>>>

پيام سکولارهای سبز ايران

 به کنفرانس بروکسل در آذر ماه 1391

ما خود را سکولار دموکرات های انحلال طلب می دانيم. حکومت غالب بر کشورمان را برسميت نمی شناسيم، قانون اساسی اش را منشاء همهء ظلم ها و تبعيدها می دانيم، و خواهان برچيدن هرچه زودتر اين بساط خونزده هستيم. ما می خواهيم که قانون اساسی آينده و ساختارهای حکومتی برآمده از آن به سه اصل سکولاريسم، استواری بر مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر، و ايجاد حاکميتی يکپارچه و حکومتی نامتمرکز وفادار باشد. از نظر ما، «سکولاريسم» جدائی مذهب و ايدئولوژی از حکومت را تضمين می کند، «حقوق بشر» ماهيت دموکرات حکومت را شکل می دهد، و «ساختار نامتمرکز» حقوق جمعيت های رنگارنگ ايرانی را تأمين کرده و تنها آنچه را که به کار و بار و سرنوشت مشترک اين جمعيت ها مربوط است به دست حکومت مرکزی ـ که در تشکل آن نيز همهء جمعيت ها سهم خواهند داشت ـ می سپارد. ما خواستار قانونی اساسی مدرن و امروزی هستيم که همهء تبعيض های جنسيتی، فرهنگی، زبانی، و مذهبی و لامذهبی را براندازد و مفهموم شهروندی متساوی الحقوق را برسميت بشناسد.>>>

خاکی که حفظ اش ارزش جان دادن دارد

اگر ما خود را انسان های سیاسی می دانیم، مبارزهء سیاسی را مهمترین راه برای دست یابی به دادخواهی خود بر می شماریم، و اين مبارزه را در میدانی که گفتگو برجسته ترین جوهر گفتمان سیاسی است در جريان می خواهيم، آنگاه ما نبايد تنها با ستایشگران و همراهان هم اندیش خود ایران فردا را بسازیم. باید هم به خود و به دیگران یادآوری کنیم و بیاموزانیم و بیاموزیم که اشتراک ما تنها در تفاوت های ما و پذیرش آنها ممکن می گردد. پس بگذار هر کس ایران را آنگونه تصویر کند که می اندیشد. در اين ميدان اعتقاد به «تمامیت ارضی» نه توهین است و نه ضرورتاً زندان خلق ها؛ چرا که اگر همین اعتقاد به «تمامیت ارضی» خود را بر کثرت فرهنگ ها و اندیشه ها و همچنین تقسیم قدرت قرار دهد، بی شک و بلافاصله ارزشمند ترين مفاهيم می شود. در این گفتمان باید سعی کنيم که حرمت انسانی را پیش از حرمت خاک به هموطنانمان تفهیم کنیم و به آنها بفهمانیم که بنیاد کار «انسان» است و نه «خاک». اما هنگامی که آن «بنیاد» را پذيرفتيم البته خاک هم دارای چنان اعتباری می شود که من و تو و او جان مان را برای خاکی خواهیم داد که سعادت انسانی را در خود می پروراند.

(آرشيو)

بن بست«تلاش های ایرانیان» برای اتحاد؟!
مجيد خوشدل

دعواهای حیدری نعمتی، با عنوان بی مسمای «مبارزهء ایدئولوژیک» می شود مشغلهء نیروهای سیاسی ایرانی. آنچه مخفی می ماند، نقش «رهبران» است که خط دهندهء آنان اند و پیاده نظام عقل باخته وظیفۀ میدانی کردن اش را به عهده دارد. از این دوره اغلب تلاش های جامعه تبعیدی ایرانی برای همگرایی و زندگی مشترک به گروگان سازمان های سیاسی و محفل ها؛ و به طریق اولی به گروگان «رهبران» آن در می آید. بیش از بیست و پنج سال پیشبرد «خط تشکیلاتی»، تلاش های جمعی جامعهء تبعیدی ایرانی را در نطفه خفه کرده و به ضدِ خود تبدیل می نماید. [من] در ده ها گردهمایی ایرانیان در کشورهای اروپایی شاهد به یغما رفتن تلاش های جمعی آنان در حوزه های پناهندگی، زنان، مراسم سالانه زندانیان سیاسی، سیاست، ادبیات، فرهنگ و هنر بوده ام...>>>

در حاشيهء کنفرانس پراگ

گفتگو با حسين باقرزاده

گفتگوگر: مجيد خوشدل

من به عنوان یکی از مدعوین به این کنفرانس رفتم؛ قبلاً از لیست افراد شرکت کننده در آن اطلاعی نداشتم و وقتی آنجا رفتم، با عده ای آشنا شدم که در باره آنها نظرات مختلفی وجود دارد. من به دلیل اینکه روی این افراد تحقیقی نکرده ام، قضاوت شخصی ندارم. از طرف دیگر، این را هم عرض کنم، افرادی هستند که در گذشته سوابقی داشته اند که آن سوابق ممکن است نامطلوب باشد و یا برخی سوابق در حدی باشد که قابل بخشش نباشد. من خودم معتقدم، کسانی که در گذشته در زندگی سیاسی و شخصی شان مرتکب اعمالی شده اند که جان کسی را به خطر انداخته، آنها باید در برابر اعمال شان مسئول و پاسخگو باشند؛ حداقل عذرخواهی کنند.>>>

چه برسرِ درآمدهایِ نفتی آمده است؟

هوشنگ کردستانی

گزارش مرکز تحقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکی از آن است که درآمدهای نفتی ایران از زمان کشف و تولید نفت در دوران سلطنت مظفرالدین شاه تا پایان سال 1390 به روی هم هزار و صد و شانزده میلیارد دلار بوده و درآمدهای نفتی در هفت سالهء دولت احمدی نژاد بیشتر از کل درآمدهای نفتی ایران از  زمان سلطنت مظفرالدین شاه تا پایان سال هزار و سيصئد و هشتاو چهار بوده است.  حال باید دید این مبلغ کلان، که طبق قانون ملی شدن صنعت نفت متعلق به ملت ایران است، کجاست و چه مبلغ آن موجود و چه مبلغ آن برای زیرساخت برنامه های عمرانی – فرهنگی و اجتماعی کشور به مصرف رسیده است.>>>

مرگ چنان خواجه کاری بزرگ نبود

محمد علی مهرآسا

آقای احسان نراقی نواده‌ی همان ملا احمد نراقی مشهور است که به عنوان مبدع و پیشنهاد دهنده‌ی منصب «ولایت فقیه» شهره است. بنابراین، چه در رژیم پیشین و چه در حکومت فقیهان، رعایت حال و احوال اهل عمامه را داشت؛ و هیچ سخنی در رد و طرد ولایت فقیه و حکومت آخوندی بر زبان نراند. بدبختانه یک و یا دو کسی از هوادارانش جمله‌ای در ضدیّت با آخوند را پیش خود ساخته و به او نسبت می‌دهند و از او نقل می‌کنند که کاملاً دروغ است؛ و آن مرحوم گوینده‌ی آن سخن ضد آخوندی نبوده و نیست.>>>

احسان نراقی مارادر بن بست گذاشت ورفت

مهدی جامی

احسان نراقی هزار نکته آموخته بود و یک چیز نیاموخته بود: وقتی با مردمی از-خود-بیگانه و از-خود-بیخبر سر و کار داری تنها راه حرف زدن نیست نوشتن نیست، آگاهی بخشی نیست. این کافی نیست. در سرزمینی که مرشد می سازد و بت می پرستد و تعظیم می کند و تسلیم می شود احسان نراقی زیاده خاکی بود. زیاده به سخن تکیه داشت. زیاده به نیروی پایان ناپذیری که در او بود اعتماد داشت. آتش جان او دوزخ سردی بود برای آنها که او را از ایران دور می خواستند و حضورش را بر نمی تافتند.>>>

برادر احسان نراقی: اين نوار قلابی است؛ برادرم پرتی حواس داشت>>>

گفتگوئی بلند با حشمت طبرزدی

سايت شبکهء سکولارهای سبز>>>

انتشار اينترنتی کتاب

....درد اهل ذمه....

نگرشی بر زندگی اقليت های مذهبی

در اواخر عصر صفوی

نوشتهء با ارزشی از

يوسف شريفی>>>

کتاب «آلترناتيو»

بقلم اسماعيل نوری علا

بر روی اينترنت منتشر شد>>>

دو کتاب از

اسماعيل نوری علا

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

نحوهء سفارش و خريد >>>

آرشيو مجموعهء

پيوند به نسخهء رايگان اينترنتی>>>

اعلاميهء جهانی حقوق بشر>>>

و پيوند به يک ويدئو>>>

اعلاميه ها

و ميثاق های بين المللی

حقوق خود را بيشتر بدانيد

گزيده هائی از سخنان خمينی

==========

مردانی نيوز

==========

نيلگون

===========

آسمان ديلی نيوز

===========

رضا پهلوی

==========

اصغر آقا

===========

الفبا

=============

اخبار روز

===========

گفتگو

============

هزل (وبلاگ حميدرضا رحيمی)

===========

ايرانسکوپ

اعلامیه حقوق بشر،

خورشیدی که خاموش نمی شود

شکوه میرزادگی

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

تز سیاسی فرخ نگهدار

نسخه ای برای خودکشی!

عیسی صفا

توهم و خودمحور بینی اصلاح طلبانه

مجتبی واحدی

احمدی‌نژاد چه نقشه‌هایی در سر دارد؟

حسین باقرزاده

احمدی نژاد و «تیم» او

سناریویی جدی در تحولات آتی

ویکتوریا آزاد

به «ساعت دوازده» بسیار نزدیک شده‌ایم

فرهاد جعفری

سخنان احمدی‌نژاد برای اولين‌بار

منطقی است

عباس عبدی؛ در روزنامه اعتماد تهران

آقای لاریجانی شما بهتر است

به همان نجف برگردید

محمد زمانی

«گزینش» و چند وجيزهء ديگر

حمیدرضا رحیمی

انتخابات آزاد و مطالبه محوری

جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

نسرين ستوده، و شادی ها و اندوه های ما...

سيروس ملکوتی

پاسخ در برابر شماست!

الاهه بقراط

«تصحیح بی عدالتی تاریخی»

شهباز نخعی

آیا رفسنجانی‌شایسته ترحم است؟

 درویش رنجبر

برای احسان نراقی

مهرانگيز کار ـ آذر 1391

آقای نراقی! همين که خودتان

«خودی» شده ايد بس نيست؟

اسماعيل نوری علا ـ ارديبهشت 1385

بخش هائی از زندگی نامهء احسان نراقی

گردآورندهء منابع و نوييسنده:

سيد احمد موسوی

اعلامیه تسلیت جمعی از اعضای جبهه ملی ایران بمناسبت درگذشت احسان نراقی>>>

مریم رجوی در پارلمان فرانسه خواهان

به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت شد

سايت فارسی زبان راديو فرانسه

جشن پايگاه تحليلی ـ خبری حکومت اسلامی با اين شادمانی که

« تحلیل وزارت اطلاعات یکی پس از

 دیگری به وقوع می پیوندد»

همراه با توضيح اسماعيل نوری علا

مذهب فرا مدرن، "چیز ایسم"

حمید آقایی

اسلام در ایران سکولار آینده

محمد رضا نیکفر

سخنرانی در انجمن گفتگو و دموکراسی

  (فايل ويدئوئی)

 دلایل ایجاد

«پیمان همبستگی ملی جمهوری خواهان»

مصاحبه با فرهنگ قاسمی
در تلویزیون «سپیدهء استقلال و آزادی»

ترورهای پاییز 1377!

بهرام رحمانی

شاخص برابري جنسيتي و توسعهء اجتماعی در جهان و ايران

با نگاهی به گزارش سال 2012

دیده بان اجتماعی

حمید حمیدی

جنبش جوانان و فوج پنجره های در پرواز

اکبر کرمی

تور جهانگردی اپوزیسیون ارتجاعی؛

از استکهلم تا پراگ

آذر ماجدی

جنگ بالا می گيرد:

رئیس جمهور،

تنها مقامی که نمایندهء ارادهء کل ملت است

محمود احمدی‌نژاد

وطن ارزش اهدای جان را ندارد

مصباح یزدی

© 2007 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630