t

توجه: اين نشريه روزهای سه شنبه و جمعه به روز می شود

سال ششم ـ  شمارهء 1350 ــ  جمعه 12 مهر ماه 1392 ـ 4 ماه اکتبر 2013

English Section      Secularism: A video

آخرين نظرات خوانندگان    |      آرشيو مقالات گذشته     |     آرشيو صفحات اول

دربارهء سکولاريسم نو      |       دربارهء نشريهء ما

تماس     |     جستجو     |       فيلترشکن

آرشيو عکس و مکث (نيش)     |      آرشيو گفتگوهای اختصاصی

آرشيو کوتاه و گويا    |     آرشيو عکس و کاريکاتور  

تانک ها به جنگ ماهواره های شیرازی رفتند>>>

فصل زودگذر مطالبات

اسماعيل نوری علا

آقای سازگار توصيه های خود را با اين عبارت آغاز کنند که: «هرکس که خواستار انتقال کشور از نظام ولايتی فعلی به نظامی دموکراتيک است، بايد در داخل و خارج از کشور، با استفاده از تمامی امکانات بر ديکتاتور فشار وارد کند». این فرمول به نظر من هيچگونه کارائی و جنبهء اجرائی ندارد. زیرا افراد تک به تک و در انزوا قادر به وارد کردن فشاری که مورد نظر آقای سازگارا است نيستند و اساساً ايجاد فشار سياسی برای تغيير، و اغتنام فرصت از ضعيف شدن حکومت، امری است که بدون تشکل و ايجاد تشکيلات و نيز اتحاد عمل گروه ها و سازمان ها ممکن نيست.

پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی اين مطلب با صدای سعيد بهبهانی

پيوند به گفتگوی اسماعیل نوری علا و رضا گوهرزاد، در همين مورد

گذری بر «نرمش قهرمانانه» در تاریخ جمهوری اسلامی

رضا پرچی زاده

به عنوان یک مخالف اصولی رژیم جمهوری اسلامی و خواهان براندازی آن، از این «نرمش قهرمانانه» که به هر ترتیب احتمالا تبعات نسبی مثبتی برای ایران و ایرانیان خواهد داشت خوشحالم؛ [اما] اتفاق خوبی که اخیراً افتاده، در حقیقت در امتداد همان گفتمان استبدادی مألوف جمهوری اسلامی قرار می گیرد که برای حفظ خود، مدام خویش را با شرایط روز تنظیم می کند؛ و بر این اساس، می تواند یک روز روی خوش نشان بدهد و روز دیگر روی بد؛ کمااینکه تا به امروز نیز همین کار را کرده است. بنابراین، برای امتداد این اتفاق خوب، نه صرفاً «رفتار» که «ساختار» حکومت را باید در ایران تغییر داد.

هدف از گفتگو و ایجاد رابطه با آمریکا

سید احمدرضا احمدپور ـ تبعیدی سیاسی

اگر، بر فرض، گفتگو یا ارتباط با آمریکا منجر به رفع تحریم ها شود اما نرخ ارز همچنان گران بماند! ته قضیه چه چیزی را برای ملت به ارمغان می آورد!؟ اگر بنا باشد رابطه با هر کشوری سفره و زندگی اجتماعی مردم رو به بهبودی ننهد و سفرهء مردم رنگین نشود و سبد معیشتی آنان همچنان خالی بماند، پس این همه خوشحالی بخاطر آب شدن یخ روابط ایران آمریکا برای چیست!؟

روشنفکران ايران و احزاب سياسی

سام قندچی

هدف اين نوشتار بررسی جامع تاريخی از روشنفکران ايران در يک قرن و نيم گذشته نيست بلکه بحث در اين مورد است که آيا اين روند فاصله گرفتن روشنفکران از حزبيت، که در نيم قرن گذشته شاهد آن بوده ايم، امروز باعث رشد فکری جامعه ايران خواهد شد يا که کارآيی اين روند برای رشد انديشهء سياسی به پايان خود رسيده است و بايد برای دوران تازه ای برنامه ريخت... در واقع امروزه آغاز «دوران حزبيت» امری غيرقابل انکار است و بسياری از روشنفکران ايران، بويژه در خارج، از اين حرکت عقب مانده اند و، در عين حال عدم رشد حزبيت را نمی توانند مانند داخل با دليل ممنوعيت فعاليت های حزبی سکولارها توضيح دهند. حتی طرفداران جريانات مذهبی در خارج، از حرکت های مشابه نظير حزب مشارکت و اعتدال ملی در داخل کشور عقب هستند چرا که آن روشنفکران هم هنوز به دنبال مدل "به هيچ حزب و دسته ای وابسته نيستيم" می باشند.

روشن‌فکران ایرانی سوراخ دعا را گم کرده‌اند!

سیامک کوشافر

متأسفانه به ‌خاطر سرکوب گسترده‌ای که خامنه‌ای انجام داده است و نیروهای دموکراتیک را نابود کرده است، برای نجات ایران دو راه متصور است؛ یکی، جنگ و دیگری، تحریم؛ که گناه هر دو آنها به گردن خامنه‌ای است. جنگ را که اصلاً حرفش را نزن! ولی الآن فرصت مغتنمی است تا از حربه تحریم‌ها استفاده کرده و زندانیان سیاسی خود را آزاد کرده، احزاب و گروه‌ها را هم سازماندهی کرده و حرکات مدنی را پایه‌ریزی کنیم تا إن‌شاءالله مانند یک کشور دموکراتیک پیشرفته با سلام و صلوات و بدون خون‌ریزی و تجزیه، اصلاحات را به انجام رسانیم.

پرش از روی سر گورباچف

محسن سازگارا

اگر بخواهم به زبان تجربهء شوروی مطلب را مطرح کنم، بايد بگويم آقای خامنه ای اميدوار است از انتهای دورهء برژنفی مستقيماً به دورهء پوتينی برسد و اين وسط از روی سر دورهء گورباچف پرش کند. يعنی اين باندهای فاسد قدرت و ثروت را نگه دارد، سرکوب مردم و سلب آزادی ها را ادامه دهد و اجازه ندهد به قول خودش روی مردم به حکومت باز شود... با غرب کمی تنش زدايی کند تا درآمد نفت برقرار شود ولی کنترل منابع اصلی ثروت در دستان خودش و باندهای بيت و سپس ساير باندهای مافيايی در سپاه و ساير شرکای کوچک تر قدرت باقی بماند. به زبان ديگر، بدون پرداختن بها برای پروسترويکا (اصلاحات اقتصادی) و مهم تر از آن گلاسنوست (شفافيت سياسی) که در شوروی موجب فروپاشی نظام کمونيستی شد، مستقيم نقش خودش را از برژنف و دفتر سياسی حزب کمونيست به نقش پوتين تبديل کند.

روس‌ها جنایتکارتر هستند یا آمریکایی‌ها؟

عصر ایران ـ سايت متمايل به حکومت

در آستانهء ابتکارات تازه در عرصهء دیپلماسی که با تعبیر «نرمش قهرمانانه» از تایید یه کلیت نظام نیز برخوردار شده و احتمال گشایش گره روابط ایران و آمریکا، مخالفان این انعطاف سیاهه ای از مظالم امریکا در حق ایران برمی شمرند و می کوشند این اقدام را آرمان ستیزانه و حتی غیر اخلاقی ترسیم کنند که چرا باید با کشوری با آن همه جنایت، رابطه داشت؟!

مهم‌ترين دستاورد سفر روحاني: استراتژی حاكميت يگانه

محمد قوچانی ـ ايران

ما امروزه بايد به نام جمهوري اسلامي ايران سخن بگوييم نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش؛ همان‌گونه كه دكتر حسن روحاني در سازمان ملل متحد سخن گفت. دفاع از صلح و انتخابات آزاد در سوريه، كاهش تنش با آمريكا و مذاكره اصولي با غرب و دستيابي به دانش هسته‌اي صلح‌آميز همان حرفي است كه اصلاح ‌طلبان همواره از آن دفاع كرده‌اند اما اين بار اين سخنان از زبان رئيس‌ جمهوري اسلامي ايران بيان مي‌شود و نه اپوزيسيون نظام. عصر اپوزيسيون بودن پايان يافته است.

آرشيو کليهء مقالات گذشتهء سايت  

26 شهريور 1392

صفحهء اول

افق سیاسی من

رضا پهلوی،

سخنگوی شورای ملی ایران

دربارهء «خواسته ملی»

بيانيهء «فراکسیون اعتماد»

در شورای عالی ِ

«شورایملی ایران»

دربارهء مقالهء

«ایران، خط دفاعی روسیه؟»

از اسماعيل نوری علا

نويسنده: فدایی ایران

نقدي بر گردهمائی بهائيان در شيکاگو

مهرداد مهاجر

بيانيهء بیت العدل اعظم

دربارهء فعاليت سياسی بهائيان

مصوب ١٢ اسفند ١٣٩١

ارسال شده از جانب مهرداد وجدانی

«احترام گذاشتن به عقائد دیگران»،

 تعارفی بی‌معناست

مهدی خلجی

ادای سهمی در پاسخ به دو پرسش: کدام سوسياليسم؟ و کدام چپ؟

شيدان وثيق

اپوزیسیون ایرانی؛ حق و توانایی

تقی رحمانی

29 شهريور 1392

صفحهء اول

در جستجوی هم پيمان

جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

پيوند شنيدن و دانلود فايل صوتی

ریشه‌های غرب ستیزی رهبر

م. ر‌ها

حقیقتاً روس ها از جان ما

چه میخواهند؟

شیرین طبیب زاده

«آنچه این نامردمان...»!

شهباز نخعی

آیا آمریکا آخوندها را در ایران به قدرت رساند؟

رضا پرچی زاده

در تعريف «نرمش قهرمانانه»

سخنان خامنه ای

در جمع سران سپاه پاسداران

نرمش قهرمانانه

به جای نامهء محرمانه

الاهه بقراط

«نرمش قهرمانانه»

همان جام زهر است

بهروز ستوده

دربارهء نرمش قهرمانانه

امین موحدی

2 مهر 1392

صفحهء اول

ایران و روسیه: روحانی و پوتین

با رجب صفروف و رسول نفیسی

آیا روسیه مانع معامله مستقیم

ایران و آمریکاست؟

رضا تقی زاده

جمهوری اسلامی نرم

دیوید اعتباری

آیا مکررات تکرار خواهند شد؟ یا...

بینا داراب زند

اعتدال، استراتژی یا ایدئولوژی

محمود سریع القلم

دیر باوری  و باقی قضايا

حمیدرضا رحیمی

(در راستای نرمش قهرمانانه)

آقای اوباما، جان مادرت تحريم ها را

 بردار، کمر رژيم مقدس ما شکست

نامه ۳۱ حزب اصلاح‌ طلب

به رییس‌جمهور آمریکا

تقابل استراتژیک سبز و بنفش

علی افشاری

رقبای اصلی ما در اقتصاد،

شرکت‌های ملی- مذهبی‌ها هستند

سرتیپ رمضان شریف

5 مهر 1392

صفحهء اول

تشریح نرمش قهرمانانه

توسط یک «پوستر» دفتر رهبر

در چند و چون ارزيابی «فرصت» ها

جمعه گردی ای اسماعيل نوری علا

پيوند شنيدن و دانلود فايل صوتی

روحانی نیز فقط حرف زد اما اجازهء عمل نداشت

حشمت طبرزدی

نخورده نباید شکرکرد!

شهباز نخعی

آزادی زندانیان سیاسی؛

اراده برای آشتی یا تبلیغات خارجی؟

فرشته قاضی

سخنان روحانی را

اينگونه هم می توان خواند

ديويد اعتباری

متن اصلی سخنان روحانی

سوسیال دمکرات های اسلامی؟!

ثریا شهابی

پیروزی روحانی  و تدبیر «خداوند»

آیت‌الله مصباح یزدی

جنگ گرگ ها هرگز نقطهء پایانی نخواهد داشت

کوروش اعتمادی

9 مهر 1392

صفحهء اول

پیرامون مذاکرهء روحانی و اوباما

پیام حشمت طبرزدی

از اهداف جنبش سکولار دموکراسی تا حضور نظام در سازمان ملل

گفتگو با اسماعيل نوری علا

گفتگوگر: سعيد بهبهانی

نرمش قهرمانانه در داخل،

ضامن ادعای صلح جویانه در خارج

الاهه بقراط

در ارزیابی مواضع اکبر گنجی

امیرحسین آمویی

تعریف اعتدال

ضیاء مصباح

روحانى از سپاه می‌هراسد

محمد نوری‌زاد

آش همان آش و...

حمیدرضا رحیمی

در ارتباط با ازدواج با دختر خوانده

شکوه ميرزادگی

عناصر غرب‌زده و چپ‌گرا را

به نقاط دورافتاده فرستادیم

علی جنتی، وزير ارشاد اسلامی کابينهء حسن روحانی

 

جنبش سکولار دموکراسی ايران

سايت شبکهء سکولارهای سبز

سايت شبکه در اروپا

پيوند به ويدئوهای آموزشی

اسماعيل نوری علا

پيوند به آرشيو يادداشت های هفتگی

اسماعيل نوری علا

14 کتاب

از اسماعيل نوری علا

برای خواندن و دانلود رايگان:

صور واسباب درشعر امروز ايران

تئوری شعر: ازموج نو تاشعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه: يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه)

ترک های امروز (ترجمه)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند و چون «انتخابات ازاد»

چهره خانه: خاطرات پراکنده

اعلاميهء جهانی حقوق بشر>>>

و پيوند به يک ويدئو>>>

کتاب اينترنتی

نگرشی بر زندگی اقليت های مذهبی

در اواخر عصر صفوی

نوشتهء با ارزشی از

يوسف شريفی

به ياد سيامک مهر، زندانی عقيده

اعلامیه جهانی حقوق زبانی

------------------------------------

برخی از اعلاميه ها

و ميثاق های بين المللی

------------------------------------

گزيده هائی از سخنان خمينی

------------------------------------

هزل (وبلاگ حميدرضا رحيمی)

===========

ايرانسکوپ

اخبار روز

===========

گفتگو

اصغر آقا

===========

الفبا

آسمان ديلی نيوز

===========

حقوق خود را بيشتر بدانيد

مردانی نيوز

==========

نيلگون

© 2007 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630

t

gggggggggg