بازگشت به خانه                    پيوند به نظر خوانندگان                     آرشيو  مقالات                  آرشيو صفحات اول                جستجو

سه شنبه 26 شهريور ماه 1392 ـ  17 ماه سپتامبر 2013

دربارهء «خواسته ملی»

بيانيهء «فراکسیون اعتماد» در شورای عالی ِ «شورایملی ایران»

به: اعضای محترم شورای عالی- شورای ملی ایران

موضوع: خواسته ملی

تاریخ:جمعه سیزدهم سپتامبر ساعت 12 ظهر- لس آنجلس 2013

با درود،

ما اعضای منتخب مجمع موسس در شورای عالی- شورای ملی ایران با اکتساب پانزده نفر در این شورا، وظیفهء خود دانستیم تا، برای سامان دادن به امور شورای عالی و شورای ملی ایران، تا تهیهء اساسنامه و منشور نهایی و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده شورای ملی ایران، بنا به تعهدی که در نشست مجمع عمومی موسس در پاریس به اعضای محترم این مجمع داده شد، کلیهء مصوبات شورای عالی را از تاریخ تشکیل آن تا کنون ملغی اعلام نموده و خود را موظف میدانیم تا با تصویب آیین نامه موقت جدیدی برای شورای عالی جهت رفع مشکلات و برگرداندن اعتماد، اتحاد و محبت به این شورا گام برداریم، تا در ادامه شورای ملی ایران هم بتواند از بحرانی که در آن افتاده است نجات یابد.

دلیل این تصمیم موارد فراوان تخلفاتی می باشد که برخی از آنها به شرح زیر تقدیم می گردد و در صورت نیاز، توضیحات تکمیلی و مدارک تخلفات ارائه خواهد گردید.

مدیریت نامطلوب ماه های اخیر در شورای عالی، اجازه نفوذ برخی عناصر افراطی از خارج از شورای عالی در تصمیم سازی ها، که اصل تفکیک قوا در منشور شورای ملی را زیر پا گذاشته است، قانون شکنی ها و تخلفات پی در پی، عدم شفافیت، خود محوری ها، عدم رعایت حقوق اعضا و عدم درک درست از مفهوم دموکراسی و پلورالیسم، برخوردهای حذفی، تخطی آشکار از اصل آزادی بیان، تهدید و تطمیع اعضای منتخب، تشکیل جلسات غیرقانونی و دو قطبی کردن فضای شورای عالی و شورای ملی، تصویب آیین نامه ها و بیانیه های فوری و غیر قانونی، رای سازی، دروغ، عدم ارسال گزارش به اعضا و عدم قبول مسئولیت رفتار، تخلفات فاحش در امور اجرایی و در نهایت روشهای غیر دموکراتیک و حذفی برای تصویب خواسته های گروهی کوچک که با خواسته های مدیریت نامطلوب هماهنگ بودند و خودی به حساب می آمدند. این تصمیم رای حداقل پانزده نفر از اعضای شورای عالی- شورای ملی ایران را دارا میباشد.

ما امضا کنندگان همچنین تاکید داریم که به هیچ عنوان بدنبال برخوردهای حذفی نبوده و نیستیم و به تکثرگرایی و دموکراسی و آزادی بیان، باور قلبی داریم.

در خاتمه از تمامی هموندان شورای عالی- شورای ملی ایران دعوت بعمل می آید که برای نجات شورای ملی ایران، که امید بسیاری از هم میهنان در بند کشورمان می باشد، شتافته و با هم همراه گردیم، تا به آزادی ملت دربندمان برسیم.

هر یک از هموندان شورای عالی که با این نظر موافق می باشند، دست شان را فشرده و با هم همراه خواهیم بود.

شما عزیزان می توانید ظرف مدت 48 ساعت آینده با حمایت از این خواسته ملی آمادگی خود را برای انجام این مهم اعلام نمایید.

در مرحله بعدی این خواسته ملی برای اعضای محترم مجمع عمومی موسس، دفتر سیاسی و سخنگوی محترم شورای ملی ایران ارسال خواهد گردید.

پاینده ایران - زنده باد آزادی

امضاکنندگان، اعضای رسمی و منتخب شورای عالی- شورای ملی ایرانفرهمند کلایه، رامین نیکو، نامدار بقایی یزدی، منوچهر شجاعی، هادی طلاکوب، سام جلایی، علی صالحی، سینا دبستانی، سوگل آیرم، امیر فخر آور، سیمین سنگیان، علی فرازنده، سیاوش آذری، فرخ پیرنیا

 

نظر خوانندگان

 

 

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

 

بازگشت به خانه

 

create counter