بازگشت به خانه       \پيوند به نظر خواندگان

نوشته های هفتگی

الاهه بقراط

جمعه 25 مرداد ماه 1392  16 ماه اگوست 2013

 

ی ی یی

ی ی یی ( ی ی!) ی ی ی. ی ی ǘ یی ی یی یی ی. ی ی ی ʡ ییی ی ی ی یی.

ی ی یی ی ی ݘ   ی ی یی ی ی ی. یی یی ! ی ی ݡ ی ی ی ی ی ݻ ی ی ی ی ی ی ی ی!

 

ی یی

Ȑی ی : ی یی ! ی ی ی یی ی ی ی ی ی ϡ Ԙ ی ی ی ی ی. ی ی ی : ی یی یϡ ی یی یی یی ی ی ی ییϡ ی یی ی ی.

ی ی ی ʘی ʡ ی ی ی یϡ ی ی ی یی ی یی . ی یʡ یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی یی ی یی ی ی یϡ ی . ی ǐیی یی ی یی یӻ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ϐی ی ʘ ϐی یλ ی ی!

ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ȁ. ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ڻ ی ی ی! ی ی ی یی ی یی ی ی ی یی ј یی ی ی ی ی ی . ی   ی ی ی یی ʡ  یϡ ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی یی یʻ ی 坐 ی. ی ی ی ی. ی یی یی ی ( ی یی) ی ی ی ی坁 ی یԐ ̝ ی یی ی ϡ :

ϐѐ ی ǁ ϐѐ ی ѐی . ی ѡ یی ǁϐی ی ی ی ی ی ǐ  ی.

ی ی ϡ ی ی ʝ ( ی ی !)  ی ی. ј ی Ԑ јی ی ی ʡ ی !

 

ی ی یی ی  ی ی ی ی یی ѡ Ԑ ی ی ϡ ی ی ʡ ی ی ی ییی یی ی یی ی !

ی ی یی ی ی یی ی یی ی ی ʝی یی ی ی ی ϡ ی ی . ی ј یی ی ی ی ی ی ϡ یی ی ϡ ی ی ی ǘ ی . یی ی ی ی ʐ ! ǻ یی仡 ʡ ͘ ی ǁ ǡ یی ییѡ ی ی! Ȑ ی یی ی ی.

یǡ ǘ ʝی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی Ԙ ʡ ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ϡ ی یی ی ی ϡ ی : ی ی ی 1978 ی ی ی ی ی ی!

ی یی ی Ԙ ( ی ی) ی ی ǡ ی یӁ ی یϡ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی ی ی یӁ ی ǐ ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی یی.

ی ی یی ϡ ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ  .

ی ݘ ύ یʝ یی ی ݘ . ی ی ی یی ییϡ ی ǐ . ی ی ی ییϡ ی یϻ ی یی ی. ی یی یی ی یی ی ی یϡ  یی ی ی ݘ ی یی  ی ی ی ی ی ی!

08 2013

ی Ȑی ی ی

ی ی

 

برگرفته از کیهان لندن

www.kayhanlondon.com

www.alefbe.com

 

ϐ

ی: غ . ی ی ی ی ی ی. ء ی ی ی ی ی یϿ ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی یی ی. "ی " ی Ͽ ی ی "ی یی" یʿ! ی ی ! ی ی ی ی "ی یی" ی ی یی Ͽ ی ی" ǘ" یی ی یϿ

 

:

: ǐ ϡ .

ی ی .

 

Ґ