بازگشت به خانه                    پيوند به نظر خوانندگان                     آرشيو  مقالات                  آرشيو صفحات اول                جستجو

جمعه 18 مرداد ماه 1392 ـ  9 ماه اگوست 2013

دژخیمی که محتملاً وزیر دادگستری می شود!

بهروز سورن

از ابتدای امر نیز روشن بود که "از کوزه همان برون تراود که در اوست". روحانی، مرد امنیتی و نمک خوردهء همان سیستمی است که دهه ها پایه های حکومت اش را بر سرکوب و ایجاد وحشت و دروغ و کشتار شهروندان اش استوار کرده است. روحانی هم قسم نظامی بوده و هست که جز فقر و اعتیاد و نابودی و تبعیض ره آوردی برای مردم کشورش نداشته است. پزهای انتخاباتی امروزه و پس از انتقال دولت جدید بتدریج رنگ می بازند و حقیقت این رئیس جمهوری کذائی نیز در معرض دید همگان قرار خواهد گرفت. اما آن چیز که اندکی و برای بسیاری غیر مترقبه بود اینکه دقیقاً در منصب دادگستری یکی از خونخوار ترین و نفرت انگیز ترین چهره های تاکنونی حکومت که همانا مصطفی پور محمدی باشد معرفی شده است.

با توجه به این انتخاب، روحانی به همهء مردم کشورمان و ناظران بین المللی می گوید که توهمات خود را به دور بریزید زیرا که آش همان آش است و تنها کاسه اش عوض شده است و نه تنها مطالبه شما برای آزادی زندانیان سیاسی رویائی بیش نیست که با انتخاب پورمحمدی سرکوب تان را هم در برنامه داریم. نه تنها بر کشتار دههء شصت و چگونگی و عاملان و آمران آن روشنائی نخواهیم افکند که دقیقاً یکی از مهره های قتل عام فرزندان تان را وزیر دادگستری خواهیم کرد. نه تنها رهبران سبزتان در حصر را آزاد نخواهیم که شرط آزادی شان را نیز توبه در بارگاه ولی فقیه خواهیم گذاشت.

مصطفی پور محمدی در تمامی دوران فعالیت سیاسی حکومتی دقیقاً در پست ها و مقامات اطلاعاتی عمل کرده و، به عبارتی دیگر، تخصص اش سرکوب اعتراضات و معترضان بوده است. بی تردید در کشتار هزاران جوان آزادیخواه و عدالت طلب نقش مستقیم داشته است. از ميان اوراق پروندهء جنائی این فرد، بطور مشخص، می توان عضویت در کمیسیون مرگ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 را نام برد.

زندگی نامهء این قاصد مرگ و نابودی در یکی از رسانه های حکومتی چنین عنوان شده است:

بر اساس افشاگری های پرشماری که از سوی زندانیان سیاسی جان بدر برده و حتی از میان دایرهء حکومتیان و حواشی آن، کمیسیون مرگ با عضویت ایشان مسئول کشتار چند هزار زندانی سیاسی بی دفاع و در بیدادگاه های چند دقیقه ای بوده است.

وی در سال‌های 1358 تا 1365 دادستان انقلاب در استان‌های خوزستان، هرمزگان و خراسان (خراسان جنوبی، خراسان‌ رضوی، خراسان شمالی) بود.

پس از آن در سال 1366 معاون وزیر اطلاعات شد. سه سال بعد به عنوان جانشین وزیر اطلاعات برگزیده شد.

مصطفی پورمحمدی در سال 1370 رییس اطلاعات خارجی شد. وی در تاریخ 24 مرداد سال 1384 از سوی محمود احمدی‌ نژاد به عنوان وزیر کشور معرفی شد و از مجلس رأی اعتماد گرفت. حدود 2 سال در این سمت فعالیت کرد. پس از آن رییس سازمان بازرسی کل کشور شد.

پیشنهاد وزارت دادگستری برای پور محمدی جلاد به مجلس از سوی روحانی نشان می دهد که ایشان، بر خلاف تبلیغات انتخابی اش، در پی اعتدال نيست و سرکوب وحشیانهء کما فی سابق را در برنامهء دارد. این روند درس بزرگی است برای آنان که راه نجات را در شکاف های خودساخته در میان بالائی ها می بینند و جستجو می کنند.

نیمه شب نوشته های 66  ـ 7 اگوست 2013

 

* درباره مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی با همیاری پورمحمدی به آدرس مراجعه نمائید

http://www.irajmesdaghi.com/pfiles/ghatle%20ame%201367.pdf

 

نظر خوانندگان

 

 

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

 

بازگشت به خانه