بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

بهمن   1387 ـ فوريه  2009 

پيوند به مطالب مربوط به سازمان های سياسی در سکولاريسم نو

حذف مجاهدین خلق از فهرست تشکل های تروریستی

و راهگشائی برای پناهندگی

کانون دفاع از دمکراسی در ایران (هلند)

کانون اندیشه، گقتگو و حقوق بشر در ایران (کانادا)

 

سازمان مجاهدین خلق ایران که در زمان زمامداری آقای محمد خاتمی در لیست گروههای تروریستی امریکا و اروپا قرار گرفته بود، روز دوشنبه 26 ژانوایه 2009، توسط اتحادیه اروپا، از آن فهرست حذف شد. از آنجا که قانون صریح یا دادگاه رسمی بین المللی وجود ندارد که معیار ثابت و روشنی برای قرار گرفتن در چهارچوب تروریسم معین کرده باشد، برخی از دول و سلطه جویان  غرب نیز در این زمینه، در مقاطع مختلف، به منافع سیاسی و اقتصادی خود اقتدا می کنند. با این حال، علت یا زمینه های تصمیم اخیر اتحادیه اروپا از اهمیت برخوردار نیست، بلکه نکته حائز اهمیت آن است که حذف نام سازمان مجاهدین خلق ازفهرست تروریسم توسط اتحادیه اروپا،  اکنون دست نهادهای مدافع حقوق بشر را برای کمک به آن بخش از مجاهدینی که خواستارخارج شدن از عراق و کسب پناهندگی در غرب هستند، بازتر خواهد کرد.

سازمان مجاهدین خلق ایران که حملات متعددی علیه حکومت جمهوری اسلامی انجام داده است، در حدود 3 دهه پیش به عراق گریخت و با حمایت رژیم صدام حسین، در آن کشور مستقر شد و با ایجاد یک قرارگاه نظامی، به حملات خود علیه رژیم حاکم بر ایران ادامه داد. از زمان مداخله نظامی آمریکا در عراق و سقوط رژیم بعث، سرنوشت اعضای وفادار یا جدا شدۀ مجاهدین در عراق نیز مورد بحث و مناقشه بوده است. اعضای مجاهدین که در ابتدا تحت نظر نیروهای نظامی آمریکا قرار گرفته بودند، سال گذشته به دولت عراق تحویل داده شدند.

با توجه به واگذاری کنترل قرارگاه اشرف به دولت عراق  و اصرار رهبران احزاب شیعه یا نمایندگان آنان در نهادهای دولتی آن کشور به تعطلیلی و تخلیه آن، احتمال می رود که جان جمع کثیری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که هنوز به تداوم مبارزه خود با رژیم جمهوری اسلامی باور دارند، در معرض خطر قرار گیرد. آن گروه از اعضای مجاهدین نیز که وادار به بازگشت به ایران شوند، حتی اگر با خطر اعدام، زندان یا شکنجه نیز روبرو نباشند، یا باید به خدمت سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی درآیند، و یا به عنوان شهروند درجه دو، در گوشه ای دورافتاده به زندگی در شرایطی  دشوار و غیرانسانی تن دردهند.

اگر چه چندین سال از سقوط رژیم صدام حسین در عراق  می گذرد، اما رهبران مجاهدین به جای راهجویی برای خارج کردن  نیروهای خود از عراق، گام در مسیری نهاده اند که به نابودی چندین هزار نفر از نیروهای گرفتار شدۀ آن سازمان در عراق می انجامد. بر این مبنا، به نظر می رسد که رهبری مجاهدین، با کوفتن بر طبل مقاومت پایگاه اشرف؛ در واقع در صدد جلوگیری از امکان انتقال این نیروها به دنیای آزاد و هرچه محدودتر کردن احتمال افشای روابط فرقه ای آن سازمان توسط جداشدگان میباشند.

کانون دفاع از دمکراسی در ایران (هلند) که جمعی از فعالان آن را اعضای جدا شده از مجاهدین تشکیل می دهند، که خود شاهد حرکت های نادرست و غیراصولی آن سازمان بوده اند، امیدوار است که دولت های اروپایی از امروز به مجاهدینی که سالهاست در عراق و قرارگاه اشرف گرفتار شده اند، پناهندگی سیاسی اعطا کنند. دستیابی به امکان پناهندگی، حق تمام آنها، حتی رهبر آن تشکل، آقای مسعود رجوی نیز هست.

کانون دفاع از دمکراسی در ایران (هلند) که سالهاست  که در رابطه با اعضای جدا شدۀ مجاهدین فعالیت می کند که جمهوری اسلامی را یک نظام دیکتاتوری ارزیابی کرده و حاضر به بازگشت به ایران و همکاری با رژیم  یا سکوت در برابرجنایت های آن نیستند.  در طول این دوران، همواره یک مشکل اساسی کمک به چنین افرادی را  با بن بست مواجه می کرد؛ زیرا مقامات اروپایی، با استناد به  قرار داشتن نام سازمان مجاهین خلق در فهرست تشکلهای تروریستی، تقاضای ایرانیان آزادیخواه را برای کمک به جداشدگان از مجاهدین و اعطای پناهندگی به آنان، موجه نمی دانستند. اکنون، با تغییر دیدگاه اتحادیه اروپا،  این امکان ایجاد خواهد شد تا مجاهدین اشرف و همچنین اعضای جدا شده در خارج از این قرارگاه، بتوانند نسبت به اخذ پناهندگی از کشورهای اروپایی امیدوار باشند.

کانون دفاع از دمکراسی در ایران (هلند)، و سازمان های حامی آن،  خرسندی خود را از این حرکت اتحادیه اروپا اعلام می کنند و امیدوارند که هر چه سریع تر به جداشدگانی  که سالها در عراق در انتظارانتقال به کشورهای مختلف بوده اند،  پاسخ مثبت داده شود تا بتوانند به کشوری امن انتقال یابند.

کانون دفاع از دمکراسی در ایران (هلند)

کانون اندیشه، گقتگو و حقوق بشر در ایران (کانادا)

 

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

 

 

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630