بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

دی   1387 ـ ژانويه  2008 

 

ادغام پژوهش و دین مشکل است

سوزان تایلور

مترجم : طیار رفیعی

در تشخیص پنجاه کشف علمی برتر سال 2007 مقالههای امریکائی ها در جایگزینی سوخت، معالجه بیماری پارکینسون و تکنولوژی استفاده آسان از وسایل الکترونیکی برای مصرفکننده، پیشتاز بودند.

  در میان آن افراد، پژوهشگرانی از ژاپن، ایتالیا و هلند با جمعیت 16 میلیون نفری بودند. امّا نام هیچ فرد قابل توجهی از پنجاه و شش کشور مسلمان جهان، با داشتن یک بیلیون جمعیت، در این لیست وجود نداشت.

  دکتر اسام هژی دلیلی برای این امر دارد. او که یک ستارهشناس مسلمان لیبایی است و در حال حاضر درهوستون و در ناسا بر روی برنامههای پژوهشی ستاره مریخ کار میکند میگوید: ما در محیطی زندگی نمیکنیم که علم ارزشمند باشد. او میگوید علم و روشنفکر برای حکومتهایی که هیچ برنامه جدّی برای تحقق قوانین دموکراسی ندارند یک تهدید است.

     چرا در دنیای جدید اسلام کسب علم با کمبود و قهقرا روبرو شده است؟

  درست مانند هژی، بیشتر منتقدین، رژیمهای قدرت طلب را مقصر میدانند، رژیمهایی که افکار مستقل را خفه کرده و باعث محدودیت ارتباط مردم خود با جهان بیرون میشوند. بیشتر مدارس و دانشگاهها در کشورهای مسلمان به جای بحث، مناظره و تحلیل، روی آموزش طوطیوار تأکید میکنند. مخصوصاً در کشورهای جنگ طلب خاورمیانه، میلیونها دلار صرف هزینههای نظامی می شود که میتوانست صرف هزینه پژوهش های علمی گردد.

     درست مانند محافظهکاران مسیحی امریکا که زنجیره تحقیقات ژنتیکی را محدود کرده و با اعمال فشار، آموزش روشهای جایگزین دیگری جهت فرضیه سیر تکامل را رهبری میکنند، موج رشد بنیادگرایی اسلامی نیز بیشتر مسلمانان را از علم روگردان و به سمت دین به عنوان شیوهای برای نگرش به جهان و توصیف آن، سوق دادند.

     پرویز امیرعلی، فیزیکدان مسلمان پاکستانی اخیراً در مقالهای به نام اسلام و علم برای فیزیک امروز نوشت: رشد بنیادگرایی دینی همیشه یک خبر ناگوار برای رشد علم بوده است. پیشرفت علم بطور مداوم، خواهان بررسی حقایق و فرضیههاست، امّا مشکل از اینجا شروع میشود که: روش علمی با سنت و افکار مذهبی اصلاح نشده، بیگانه است.

     با وجود دلایل زیاد و غالباً بررسی شده و قابل استناد، هیچ شکی وجود ندارد که کشورهای اسلامی در تحصیل علم و پژوهش علمی عقب ماندهاند:

     سهم کشورهای اسلامی از ادبیات علمی جهان کمتر از 2 % است، در صورتی که اسپانیا به تنهایی بیشتر از این رقم تألیفات دارد. در کشورهای مسلمان با جمعیت زیاد، میانگین تعداد دانشمندان، مهندسین و تکنسینها در هر هزار نفر 5/8 است و این در حالی است که میانگین جهانی آن، عدد 40 میباشد. کشورهای اسلامی به علت کمی اختراعاتشان حتی حاضر به ثبت آن در جدول مقایسهای، با سایر کشورها نمیشوند. از میان بیش از سه میلیون اختراع خارجی ثبت شده بین سالهای 1977 تا 2004، در ایالات متحده، فقط 1500 مورد متعلق به ملل اسلامی است.

     با برآوردی که تایمز لندن بعمل آورده فقط دو دانشگاه اسلامی که هر دو وابسته به کشور مالزی است در میان 200 دانشگاه برتر دنیا رتبه بندی شدهاند. دو دانشمند مسلمان جایزه نوبل بردهاند که هر دو آخرین و جدیدترین کارهای خود را در نهادها و سازمانهای غربی به انجام رسانده اند.

     آقای عبدالسلام پاکستانی، کسی که جایزه فیزیک سال 1979 را در بریتانیا بدست آورد، از سخنرانی در دانشگاههای کشور خود منع شد. براستی چرا؟ عبدالسلام به کجا وابسته بود که حاکمان پاکستان او را رافضی و کافر اعلام کرده بودند؟

برگرفته از سايت جامعه شناسی ايران:

http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=623&Itemid=73

 

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

 

 

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630